Gå direkt till textinnehållet

Ny rapport: Svårt att överge print för organisationspressen

Övergången från papper till digitalt går inte alls lika snabbt för organisationspressen som för övriga tidningar. Många av magasinen är fortfarande starkt beroende av papper både för intäkter och att nå ut, visar en rapport från Sveriges Tidskrifter.

I rapporten Organisationspressen och digitaliseringsresan är det en kluven bild som framträder.

Kanske inte så konstigt eftersom organisationspressen är en spretig skara. Tidningar som TCOs Arbetsvärlden blev helt digital redan 2014 medan en stor del av de andra tidningarna inte har kommit lika långt och fortfarande är starkt beroende av papper för intäkter och för att nå ut.

De flesta av de 18 intervjuade magasinen är överens om att papper är dyrt, att allt fler läsare vill lämna det tryckta magasinet och gå över till en helt digital kommunikation, och att alla på lite längre sikt kommer att helt lämna papper.

Annons Annons

Flera av dem lyfter också fram att många läsare fortfarande gillar papper – till och med kräver papper – och att det för en organisation kan vara mycket svårt att nå ut utan ett pappersmagasin.

De magasin som har kommit längst i digitaliseringsresan menar att de fortsätter med print så länge läsare/annonsörer/ägare/vill det.

Gemensamt för dessa publikationer är bland annat att de har framgångsrika nyhetsbrev och bra trafik på sajterna.

Bland de som är starkt beroende av papper saknas framför allt en strukturerad satsning på heltäckande nyhetsbrev. I flera fall beror det på att mejladresser till medlemmarna saknas.

Några huvudpunkter som lyfts i rapporten är bland annat:

  • De som har stora annonsintäkter i print idag kommer inte att kunna flytta över till digitala magasin utan att tappa intäkter.
  • En stark sajt (välbesökt), e-tidning, spridning i sociala medier och andra digitala kanaler är viktiga, men kommer inte att kunna ersätta pappersmagasinet rakt av.
  • De som är framgångsrika digitalt ger rådet att börja bygga en digital relation med alla medlemmar snarast – och i dag är det nyhetsbrev via e-post som gäller.
  • Magasinen ser en minskad frekvens i print framför sig, men säger samtidigt att det även om fem år kommer att finnas pappersmagasin som distribueras till alla medlemmar, men med lägre frekvens.
  • Inget av de tillfrågade magasinen säger att de lämnat print om fem år.

Många anser också att den fysiska produkten är bästa sättet att påminna om medlemskapet och varumärket, för många medlemmar är medlemstidningen det främsta/nästan enda beviset på att man är medlem.

Att det är svårt att få tag i medlemmarnas mejladresser skylls delvis på GDPR. Intressant är att ett par av de tillfrågade säger att det i själva verket handlar om en intern maktstrid om den digitala kanalen, framför allt mellan medie- och kommunikationsdelarna.

Det finns en ”strid” om vem som äger kundrelationen, e-postadresserna och rätten att mejla.

Fotnot: I undersökningen har totalt 18 magasin intervjuats (genom samtal med tio och via mejl med åtta). Undersökningen ska inte ses som ett statistiskt underlag.

Fler avsnitt
Fler videos