Gå direkt till textinnehållet

NWT-koncernen stärker resultatet

NWT Gruppen gör ett rörelseresultat för 2021 på 83 miljoner kronor, vilket ska jämföras med föregående års resultat på 70 miljoner kronor.

Rörelseresultatet har påverkats negativt av minskade annonsintäkter under första halvåret 2021, samt av fastighetsverksamheten i koncernen. Däremot har distributionsverksamheten gått över förväntan eftersom fler konsumenter beställt hem varor, uppger NWT Gruppens vd Sture Bergman i ett pressmeddelande:

– Det är ett starkt resultat med tanke på att hela 2021 präglades av en pandemi.

Förra våren tog NWT Gruppen beslut om en ny femårig affärsplan för medie- och distributionsverksamheten med fokus på digitalisering. Den totala investeringen under perioden ligger på 100 miljoner kronor och under året har över 30 personer nyanställts, varav 23 är journalister, vilket Journalisten berättat om.

– När vi summerar 2021 kan vi glädjande konstatera att vi trots pandemin och våra kraftfulla satsningar framåt gör ett bra resultat i våra kärnverksamheter, säger Victoria Svanberg, arbetande vice styrelseordförande i NWT Gruppen, i en kommentar.

Dotterbolaget NWT Media AS har under året avyttrat delar av sitt innehav av börsnoterade aktier i Norge, vilket gör att koncernen redovisar ett betydande realisationsresultat för 2021. Resultatet efter finansiella poster uppgår till 461 miljoner kronor.

Under maj 2022 har det även skett en förändring på ägarsidan. Delägarna Joakim Ander och Anna Jönsson med familj har valt att lämna sitt ägande i bolaget och deras andelar tas nu över av övriga ägare, uppger NWT Gruppen.

Fler avsnitt
Fler videos