Gå direkt till textinnehållet

Stampen ökar resultatet

Stampen Medias resultat förbättrades med 20 procent under årets andra kvartal. Intäkterna var oförändrade medan kostnaderna minskade.

Resultatet blev 31 miljoner kronor under årets andra kvartal, att jämfört med 26 miljoner samma period 2021.

Antalet digitala prenumerationer ökade med 13 procent och utgör nu nästan hälften av det totala antalet prenumerationer. De digitala upplageintäkterna ökade med fem miljoner kronor, och upplageintäkterna från print minskade med fem miljoner kronor.

”Vi ser en något accelererad förflyttning från print till digitalt framför allt på upplagesidan”, säger vd Johan Hansson i en kommentar.

Annons Annons
Fler avsnitt
Fler videos