Gå direkt till textinnehållet

Mediestödet till Bulletin stoppat

I dag ska Mediestödsnämnden fatta preliminära beslut om driftsstöd till medier för 2022, men Bulletin är i sista stund bortplockat från ärendelistan inför sammanträdet. Enligt uppgift till Journalisten har nämnden fått information om ett misstänkt fusk.

Journalisten har tagit del av handlingar som pekar på att osanna uppgifter förekommit i tidningen Bulletins ansökan om driftstöd till Mediestödsnämnden. Av handlingarna framgår att personer på Bulletin medvetet ska ha manipulerat uppgifter om upplagan för att få mediestöd.

Myndigheten för press, radio och tv, där nämnden ingår, ska också ha nåtts av dessa uppgifter, vilket fått chefen för ansökningsenheten att ta bort Bulletin från Mediestödsnämndens ärendelista.

”Vi har fått del av nya uppgifter som vi kommer att utreda innan ärendet kan behandlas”, uppger chefen i ett mejl.

Annons Annons

Bulletin AB försattes i konkurs den 18 februari i år och all personal sades upp. Tre veckor senare köptes konkursboet av grundaren och den tidigare ägaren Tino Sanandaji.

Fler avsnitt
Fler videos