Gå direkt till textinnehållet

Meddelarfrihet är inget brott

En företagare har anmält polisen för att ha läckt uppgifter ur belastningsregistret till Kristianstadsbladet. Justitiekanslern konstaterar att poliser och andra myndighetsanställda har laglig rätt att lämna uppgifter till massmedia och att inget brott begåtts.

Kristianstadsbladet skrev att företagare tidigare dömts för bedrägeri. Detta gjorde mannen så upprörd att han polisanmälde polisen. Han ansåg att polisen lämnat ut uppgifter från Rikspolisstyrelsens belastningsregister, skriver Kristianstadsbladet. Mannen ansåg att det var tjänstefel och genom sin advokat lämnade han in en anmälan, detta sedan Justitieombudsmannen avskrivit anmälan.

Ärendet hamnade hos Justitiekanslern som beslutade att inte inleda någon förundersökning, eftersom inget tyder på att något brott begåtts. Även om det är så att en polis lämnat uppgifter från det sekretessbelagda belastningsregistret är det nämligen lagligt, så länge inte själva handlingen lämnats ut.
Meddelarfriheten omfattar de allra flesta tjänstemän i offentlig tjänst och Justitiekanslern kon-staterar att "en polisman har alltså normalt meddelarfrihet vid kontakter med medierna".

"Det är ett mycket tydligt beslut från Justitiekanslern. Normalt skyddas alltid offentliganställda när de lämnar uppgifter till pressen och det är glädjande att JK betonar detta, säger Kristianstadsbladets chefredaktör Jörgen Svensson.

Fler avsnitt
Fler videos