FOTO: Tor Johnsson

Lönestriden på Mittmedia tar ny vändning

14 december, 2017

Löneförhandlingarna inom Mittmedia har avslutats i oenighet och klubben har begärt central förhandling. Förslaget som ligger innebär att 164 av 314 medlemmar i journalistklubben (utom Promedia) föreslås få mellan 0 och 400 kr i löneökning. ”Jag kan inte beteckna det här som annat än ett slag i ansiktet på våra medlemmar”, säger klubbens ordförande Tomas Backlund.

Journalisten har tidigare berättat om löneförhandlingarna inom Mittmedia. I stället för lokala löneförhandlingar med en lokal pott har arbetsgivaren lagt alla Mittmedias 443 SJF-anslutna journalister i en pott som fördelas lika. Förhandlingen sker direkt med de två storklubbar som organiserar journalister i de gamla Promediatidningarna i söder och Mittmedia i norr. Sektionerna på de enskilda tidningarna har inte heller haft förhandlingsmandat, utan förde i stället lönesamtal med den lokala tidningsledningen.

Löneförhandlingarna för Mittmedias 314 medlemmar (alltså utan Promedia-tidningarna som inte har förhandlat klart) samt titlarna LT och Dala-Demokraten har nu avslutats i oenighet. Klubben har meddelat arbetsgivaren att de kommer att begära central förhandling, detta efter att arbetsgivaren inte ändrat bedömningen av arbetsprestationen kring en enda av de 314 medlemmarna under förhandlingarna.

Tomas Backlund menar att klubben inte ser någon annan utväg. 

– Vi kan bara konstatera att arbetsgivaren inte följer det centrala avtalet och då kan inte vi agera på något annat sätt, säger han.

Främst handlar striden om de 55 medlemmar som nyanställdes från bemanningsbolaget till Mittmedia AB under året.

– Vi har diskuterat alla dem och för att de ska passa in i lönestrukturen på företaget måste de skjuta till pengar utanför potten eftersom deras löneskillnader är helt orimliga.

Klubben anser att det inte har varit en fråga om någon förhandling eftersom ingen av de synpunkter som sektionerna har lyft fram kring sina medlemmar har lett till att arbetsgivaren sedan gjort en annan bedömning kring någon medlem.

– Det är brist på respekt för medlemmarna och för de som är utsedda att företräda dem. Det har varit som att prata med en vägg. Att arbetsgivaren vill bedöma prestationer på ett visst sätt, och sätter lönenivåer efter dessa, kan vi inte driva i en central förhandling. Den kommer att handla om hur man hanterar de nyanställda där vi menar att man inte följer löneavtalet.

Problemet med resultatet av förhandlingarna är enligt klubben att 164 av 314 medlemmar föreslås få mellan 0 och 400 kronor i löneökning. Alla övriga får 800 eller 1 600 kronor.

– Givet de utmaningar som vi har och de prestationer som våra medlemmar har gjort under året kan jag inte beteckna det som annat än ett slag i ansiktet på väldigt många av dem. Arbetsgivaren hade alla möjligheter att gå med på något av de fyra förslag på lönenivåer som vi lagt som skulle ge en mer rimlig fördelning av potten. I stället valde samtliga utgivare lokalt och arbetsgivaren centralt att ensidigt använda de här nivåerna. Att fler än hälften av våra medlemmar inte ens får två tredjedelar av snittbidraget till potten, trots att många av dem enligt arbetsgivaren har motsvarat förväntningarna, kan inte betecknas som något annat än ett hån, säger Backlund.

När det gäller förhandlingen för bemanningsbolaget Mittmedia Kompetens kommer den inledas på måndag.

Journalisten söker Mittmedias redaktionella personalchef Per Åhlin. 

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies