Gå direkt till textinnehållet

Lägre förtroende för medier i utsatta områden

Medietilliten är hög i Sverige, men lägre bland boende i utsatta områden. Det visar en enkät som Järvaveckan och Schibsteds In/Lab låtit Novus göra.

I enkäten har 1 000 boende i utsatta områden och 1 000 personer ur den bredare allmänheten intervjuats. Medietilliten är hög bland de svarande men varierar mellan olika redaktionella medier och är generellt lägre bland boende i utsatta områden än i den svenska allmänheten.

71 procent av de boende i utsatta områden har mycket eller ganska stort förtroende för Sveriges Television, jämfört med 82 procent i svenska allmänheten. Samma siffror är 61 procent (utsatta områden) respektive 83 procent (allmänheten) för Sveriges Radio. Det skriver Järvaveckans grundare Ahmed Abdirahman, och In/Labs vd Agnes Stenbom i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Förtroendet för Youtube är avsevärt större bland boende i utsatta områden (23 procent) än bland personer som inte bor i utsatta områden (tolv procent).

”Mediernas skildringar upplevs som obalanserade. 50 procent av de boende i utsatta områden upplever att händelser som koranbränningar skildras på ett obalanserat sätt i nyhetsmedia, jämfört med 36 procent av allmänheten”, skriver de i debattartikeln och efterfrågar bland annat mer ”konstruktiv journalistik” för att överbrygga förtroendeklyftan.

Fler avsnitt
Fler videos