Gå direkt till textinnehållet

Kvinnor i ledning förändrar företagskulturen

Färre sjukskrivningar, mindre löneskillnader och bättre stöd från sin närmaste chef. Det blir resultatet om mer än 30 procent av ett mediebolags ledning är kvinnor. Det visar en undersökning som presenterades på ett seminarium i Stockholm i dag.

I dag presenterades undersökningen Kvinnor och ledarskap i svenska medier. I den har Cecilia Zadig och Nora Oleskog Tryggvason intervjuat alla de kvinnor som gått kursen Kvinnor som leder medier på JMK. 208 av 240 har svarat på enkäten.

Men behövs det studier kring kvinnor och medier när nästan 50 procent av alla chefredaktörer är kvinnor och mer än 50 procent av alla kulturchefer?

Cecilia Zadig svarade på frågan i sin presentation:

Annons Annons

– 64 procent av dem som svarat på enkäten arbetar i mediehus eller koncerner. Av dessa menar 60 procent att makten flyttats uppåt i hierarkin till VDar och styrelser. På VD-poster är 14 procent kvinnor och i styrelserna 24 procent.

Rapporten visar att när kvinnor är 30 procent eller fler i ledningsgrupper så påverkar det chefernas arbetssituation på flera punkter.

De kvinnliga cheferna upplever att de får bättre stöd från sin närmaste chef, de tvingas i mindre utsträckning lämna sitt chefsjobb i förtid, de har bättre möjligheter att nå högsta ledningen under sin karriär, det är mindre löneskillnader, mer arbete med jämställdhet i företaget och det är färre sjukskrivningar på grund av stress.

I företag med mindre än 30 procent kvinnor i ledningsgruppen arbetade 50 procent av cheferna övertid, i företag med 30 procent eller fler kvinnor arbetade 30 procent över.

– Det visar att det har betydelse om det är kvinnor eller män i beslutande positioner, konstaterade Cecilia Zadig.

Fler avsnitt
Fler videos