Gå direkt till textinnehållet

Kvinnliga journalister snart i majoritet

Ännu är männen i majoritet i journalistkåren. Men i alla ålderssegment under 45 år dominerar kvinnorna. När 40-talisterna går i pension kommer därmed kvinnorna att dominera kåren, visar ny statistik från Journalistförbundet.

Ännu är männen i majoritet i journalistkåren. Men i alla ålderssegment under 45 år dominerar kvinnorna. När 40-talisterna går i pension kommer därmed kvinnorna att dominera kåren, visar ny statistik från Journalistförbundet.

Största skillnaden mellan könsrepresentationen finns bland medlemmar mellan 51 och 55 år, där männen utgör 64 procent av kåren. Proportionellt flest kvinnor finns i ålderssegmentet 36-40 år där kvinnorna är 57 procent. Bland de yngsta i yrket, mellan 18 och 25 år, är könsfördelningen nästan jämn.

Fler avsnitt
Fler videos