Gå direkt till textinnehållet

Andelen kvinnliga experter i medier minskar

67 procent av de som uttalar sig som experter i svenska medier är män, en ökning med sex procentenheter jämfört med 2019, enligt en ny rapport.

Säljbolaget Mediekompaniet, ägt av svenska lokalmedier, ger årligen ut rapporten Rättvisaren som undersöker representation i det svenska medielandskapet.

Årets rapport är den femte. Den visar att män är överrepresenterade i nyhetsmedier i alla åldersgrupper förutom den äldsta, 80 år och äldre.

Män står för 66 procent av medienärvaron i inrikesnyheter och kvinnor för 34 procent, samma siffra som 2019. Underrepresentationen är störst i åldrarna 50–80 år, där tre av tio av de som omnämns i medieinnehållet är kvinnor.

Annons Annons

När det gäller de som uttalar sig i egenskap av experter, till exempel inom ekonomi eller utrikespolitik, ökar den manliga dominansen. 2019 var 61 procent av experterna män, 2022 hade andelen vuxit till 67 procent.

Analysen baseras på 2 321 slumpvis utvalda webbartiklar från ett urval av nationella och lokala medier, publicerade under 2022.

Fler avsnitt
Fler videos