Gå direkt till textinnehållet

Kvinnliga journalister oftare sjukskrivna

Sjukskrivningar är mer än dubbelt så vanligt bland kvinnliga än bland manliga journalister, framgår av en rapport från Försäkringskassan.

I gruppen "journalister, konstnärer, skådespelare mm" är det mer än dubbelt så vanligt med sjukskrivningar bland kvinnor än bland män. Det visar en rapport från Försäkringskassan om sjukskrivningsdiagnoser i olika yrken.

Trots att männen i gruppen i genomsnitt är äldre (42 år mot kvinnor 40 år) är antalet sjukskrivningar som varat längre än två veckor 36,1 per 1 000 manliga anställda, mot kvinnornas 79,9 per 1 000 anställda.

Journalister är avsevärt mer sällan sjukskrivna än befolkningen i genomsnitt, både för män och för kvinnor. Men skillnaden mellan mäns och kvinnors sjukskrivningar är större bland journalister än bland övriga befolkningen.

De vanligaste sjukdomstyperna för kvinnliga journalister är psykiska sjukdomar (29 procent av sjukdomsfallen), följt av graviditetsrelaterade sjukdomar (16 procent av fallen) och sjukdomar i rörelseorganen som artros, ryggvärk eller reumatism (13 procent av fallen).

Bland manliga journalister är de vanligaste sjukdomstyperna psykiska sjukdomar (25 procent av sjukdomsfallen), följt av sjukdomar i rörelseorganen (18 procent av fallen) och fysiska skador som armbrott eller benbrott (12 procent av fallen).

Studien rör sjukskrivningar under år 2009.

Fler avsnitt
Fler videos