Gå direkt till textinnehållet

Kommunalförbund avtalade bort insyn

Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken som ägs av Västerås Stad och landstinget i Västmanland avtalade bort offentlighetsprincipen i samband med att förbundet skulle rekrytera en direktör. Justitieombudsmannen (JO) kritiserar nu förbundet på flera punkter.

En reporter på Vestmanlands Läns Tidning begärde 2012 ut de intresseanmälningar som kommit in gällande en ny tjänst som direktör vid Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken.

Förbundet hade anlitat rekryteringsföretaget Adecco för att sköta rekryteringen, och reportern nekades uppgifterna med motivet att intresseanmälningarna inte förvarades hos myndigheten, utan hos det privata rekryteringsföretaget.

Reportern överklagade beslutet och vann i kammarrätten som konstaterade att de inkomna anmälningarna var allmänna handlingar.

Annons Annons

Drygt tre veckor efter kammarrättens beslut avslogs journalistens begäran igen, nu med hänvisning till att förbundet enligt ett avtal med Adecco inte hade tillgång till de begärda handlingarna, och att Adecco nu hade hunnit med att förstöra handlingarna.

Journalisten JO-anmälde kommunalförbundet för att man låtit förstöra de handlingar som domstolen ålagt förbundet att lämna ut.

JO riktar nu kritik mot kommunalförbundet på flera punkter. Bland annat anser JO att förbundet inte borde ha träffat ett avtal som innebar att offentlighetsprincipen åsidosattes. ”En myndighet ska inte genom civilrättsliga avtal försöka kringgå den grundlagsfästa rätten att ta del av handlingar som tillhör myndighetens eget tjänstetillsättningsärende”, skriver JO.

Dessutom får förbundet kritik för att man inte såg till att kammarrätten fick del av innehållet i avtalet med Adecco och för att man inte skyndsamt agerat med anledning av domstolens beslut för att se till att handlingarna inte förstördes.

Fler avsnitt
Fler videos