Gå direkt till textinnehållet

Journaliststipendium gick till nio storstadskvinnor – och en man från Blekinge

Av de tio journalister som fått Journalistfondens resestipendium Det splittrade Europa är åtta från Stockholm, en från Göteborg och en från Karlskrona. Nio är kvinnor. ”Det är ett stort problem att män inte söker kunskap”, säger Nina Hjelmgren, sekreterare i Journalistfonden.

Journalistfonden för vidareutbildning utlyste tidigare i år stipendiet Det splittrade Europa som består av en sex dagar lång studieresa till Polen och Ungern i november. Studieresan kommer att handla om EU-länder som ”undergräver rättsstatens principer”.

50 personer sökte stipendiet och fondens styrelse valde ut tio stipendiater, varav nio är kvinnor boende i storstäder: åtta i Stockholms kommun och en i Göteborg. Den manlige stipendiaten är också den ende av stipendiaterna som inte bor i en storstadsregion, i Karlskrona i Blekinge.

Nina Hjelmgren, sekreterare i Journalistfonden, säger till Journalisten att det finns två parametrar som är särskilt viktiga för Journalistfondens styrelse när de ska utse stipendiater: dels om personen har fått något annat stipendium de senaste åren, dels hur motiveringen är skriven.

– Jag kan inte svara på exakt varför könsfördelningen och den geografiska spridningen blev så sned i just det här urvalet, men det kan bero på de två parametrarna, som är viktiga för styrelsen, säger Nina Hjelmgren.

Hon uppger att styrelsen kommer att utse reserver till studieresan och att det därför kan bli en annan könsbalans bland de stipendiater som åker på studieresan.

– Generellt är det många fler kvinnliga journalister än manliga journalister som söker utbildningsstipendier. Det speglar utbildningsväsendet i hela samhället – ungefär 65 procent av de som går högskoleutbildningar är ju kvinnor. Det är ett stort problem att män inte söker kunskap.

Av de 50 sökande till Det splittrade Europa var 30 procent män och 70 procent kvinnor. Hälften var från Stockholm och bara fem personer (tio procent) bodde inte i någon av de tre storstäderna.

Till Journalistfondens stipendieresa om Arktis i maj var 23 procent av de sökande män och 77 procent kvinnor. Sex kvinnor och fyra män utsågs, varav totalt åtta från någon av de tre storstäderna.

Nina Hjelmgren har tidigare arbetat som kursansvarig på Fojo och hon upplevde samma sneda fördelning bland de sökande där: många kvinnor, många storstadsbor, och få från norra Sverige.

– Det här är en oerhört viktig fråga, och min erfarenhet är att man måste arbeta aktivt för att få en större spridning bland sökande. På Fojo lyckades vi få upp andelen manliga sökande från 23 till 35 procent. Det vi såg var också att de flesta journalister som sökte, särskilt till resestipendierna, kom från större medier i storstäder.

Är det så att journalister på lokala medier inte tycker att studieresor utomlands är till tillräcklig nytta för dem i arbetet?
– Ja, det är min uppfattning. Men det är ju inte sant – det lokala påverkas av det globala. Det är många redaktioner som behöver förändra sitt sätt att tänka kring internationella frågor.

Hur ska ni arbeta för att få bättre spridning bland de sökande?
– Det viktigaste är att vi måste åka ut i landet mer, särskilt till norra Sverige. Vi var på Grävseminariet i Luleå och pratade nog med alla deltagare, och vi kommer att försöka förlägga kurser på andra platser för att få större geografisk spridning.

Fler avsnitt
Fler videos