Gå direkt till textinnehållet

Journalistförbundet kritiserar lagförslag

Regeringen har föreslagit att privatanställda som arbetar inom offentligt finansierad verksamhet ska få större yttrande- och meddelarfrihet.Journalistförbundet ställer sig positiv till att yttrandefriheten på det här området utvidgas men anser att de undantag som föreslås i den nya lagen är alltför omfattande.

Regeringen har föreslagit att privatanställda som arbetar inom offentligt finansierad verksamhet ska få större yttrande- och meddelarfrihet.

Journalistförbundet ställer sig positiv till att yttrandefriheten på det här området utvidgas men anser att de undantag som föreslås i den nya lagen är alltför omfattande.

I framtiden kan anställda inom till exempel privata daghem, skolor, sjukhus etc få lämna ut uppgifter om sitt företag utan att straffas och utan att arbetsgivaren ska kunna efterforska uppgiftslämnarens identitet.

Annons Annons

Regeringen vill dock göra undantag för företagshemligheter, uppgifter om enskilds förhållande med mera. Journalistförbundet menar att undantagen skapar ett så osäkert rättsläge att lagen inte ger någon utökad yttrandefrihet av betydelse.

Fler avsnitt
Fler videos