Gå direkt till textinnehållet

”Journalisterna missförstår policy om meddelarfrihet”

Academedia försvarar sin kritiserade policy om meddelarfrihet. - Vi hoppas den är tydlig nog, men uppenbart är den inte det för journalister, säger kommunikationsdirektören Paula Hammerskog. UPPDATERAD

Igår gick friskolekoncernen Academedia ut och berättade att de infört meddelarfrihet för sina 8 000 anställda. Men många som läste koncernens policy reagerade. Den inleds nämligen så här:

AcadeMedia har en whistleblowerpolicy för att uppmuntra anställda att öppet eller anonymt rapportera misstänkta oegentligheter och/eller missförhållanden inom företaget till företagsledningen alternativt direkt till styrelsen och syftar till att skydda den som anmäler från efterverkningar.

Varför säger ni att ni infört meddelarfrihet när det handlar om att anställda får rapportera missförhållanden internt, kommunikationsdirektör Paula Hammerskog?

Jag förstår uppriktigt sagt inte hur folk läser. Meddelarfrihet är ju en väldigt väl etablerad term, vi har vi utgått från att alla vet vad som avses.

Hur menar du?

– Om du läser stycke fyra står där att ”Om en medarbetare upplever att han eller hon inte blir lyssnad till gäller meddelarfrihet inom Academedia”.

– Ordet "inom" här har uppfattats som om vi vill att folk bara ska rapportera internt. Men meddelarfrihet betyder ju att man går till medier. Man säger ju att "meddelarfrihet råder inom den offentliga sektorn". Vi använder bara samma formulering.

Men man måste först pröva att gå till styrelsen?

– Nej, det måste man inte. Varje medarbetare väljer själv hur man berättar om missförhållanden.

Tror du att medarbetarna förstår det utifrån den här policyn?

– Jag hoppas att man förstått vad som gäller. Internt har ingen reagerat som många journalister gjort.

Så policyn är tillräckligt tydlig?

– Vi hoppas det, men uppenbart är den inte det för journalister.

Inför ni er egen variant av meddelarskydd för att stämma i bäcken och försöka undvika ett framtida lagförslag om grundlagsskyddad meddelarfrihet även för privatanställda inom välfärden?

– Nej.

Skulle ni välkomna ett sådant lagförslag?

– Ja. Friskolornas riksförbund har sagt ja till det och där är vi medlem. Och jag tror hela branschen skulle tycka det, frågan är så komplicerad, det märks inte minst av debatten som blivit sedan igår.

Fler avsnitt
Fler videos