Gå direkt till textinnehållet

”Journalister mobbas bort på Marieberg Media”

Flera journalister på Bonniers bemanningsföretag Marieberg Media har mobbats bort av ledningen, och hotats med uppsägning om de inte accepterat ett lågt avgångsvederlag. Det hävdar journalistklubben på Marieberg Media. 

Marieberg Medias ledning ska ha hotat flera journalister med uppsägning om de inte accepterat avgångsvederlag, som legat på upp till sex månadslöner. Ett antal journalister ska ha valt att tacka ja till avgångsvederlaget, av rädsla eller av ilska över behandlingen. Det framgår av journalistklubbens verksamhetsberättelse för 2014 som Journalisten har tagit del av. Berättelsen ingår i årsmöteshandlingarna som gått ut till samtliga klubbmedlemmar.

I verksamhetsberättelsen uppger klubbstyrelsen bland annat följande, under rubriken ”Företaget mobbar ut medarbetare och bryter mot Las”:

”Företaget har under året använt sig av smutsiga metoder i försök att göra sig av med medarbetare som man av olika, dåligt underbyggda, anledningar inte vill ha kvar i företaget.”

Medarbetare som utsatts har enligt klubben bland annat varit besvärliga eller haft ”höga löner”.

Marieberg Medias klubbordförande Johan Carlzon (bilden) bekräftar uppgifterna för Journalisten.

– Vi har i efterhand fått veta av medlemmar att de hotats med uppsägning i möte med personer ur ledningen. Om det föreligger arbetsbrist måste arbetsgivaren kalla oss till förhandling först, och inte gå på enskilda medlemmar och få dem att tro att de kan bli uppsagda helt utan att man har upprättat en turordningslista. Företaget har också ett ansvar för de anställdas kompetensutveckling, om det är kompetensen som skulle brista. Nu uppger arbetsgivaren att man vill satsa mer på kompetensutveckling genom att få förnyad fart på vårt kompetensutvecklingsråd under 2015, och det är i sådant fall glädjande, säger Johan Carlzon.

Tobias Hellström, verksamhetschef på Marieberg Media, säger till Journalisten att arbetsgivaren på intet sätt försökt pressa medarbetare att sluta.

– Absolut inte. Vad jag tror ligger bakom detta är att vi som bemanningsföretag har många samtal med anställda, mer än vad man har på ett vanligt företag. Vi har förstås utvecklingssamtal, lönesamtal och vanliga medarbetarsamtal, men dessutom har vi många samtal om uppdrag och arbetstider. Det är naturligt att vi har många samtal, eftersom bokningsläget hos kundföretagen förändras, ett uppdrag kan ta slut, det kan komma en ny avdelningschef på kundföretaget som vill ha en annan profil på sina medarbetare och så vidare, säger Tobias Hellström.

– Vi måste prata med våra anställda om detta. Det är fullständigt självklart att de samtalen kan upplevas som pressande, stressande, frustrerande och hotande. Tillvaron kommer lite i gungning. Det händer att bokningsläget ser dåligt ut just när ett uppdrag har tagit slut, till exempel kanske det bara finns kvällstjänster, eller arbete som den medarbetaren inte är så lockad av. Och några av de fallen har vi kommit överens om att gå skilda vägar, och kunnat erbjuda ett avgångsvederlag.

Det är ju uppenbarligen så att ett antal personer har känt att de hotats med uppsägning om de inte tar erbjudandet avgångsvederlag, vad tror du att det beror på?
– Det är ett missförstånd. Vi kan självklart inte säga upp någon på det sättet, och vi har heller inte gjort det. Hamnar vi i en situation med arbetsbrist kommer vi förstås att göra som alla företag ska göra, vi kallar till förhandling. Vi har aldrig försökt pressa ut någon, säger Tobias Hellström.

Ändå verkar folk känna sig hotade – har ni varit för tuffa eller för otydliga i samtalen?
– Så kan det säkert vara. Och därför är det ju bra att du och andra uppmärksammar oss på detta. Om det är så, då måste vi ju vara tydligare i samtalen. 

Fler avsnitt
Fler videos