Gå direkt till textinnehållet

Missnöjet pyr på Marieberg Media – ”Folk flyr branschen”

Journalistklubben på Bonnier News interna bemanningsföretag Marieberg Media har kallat arbetsgivaren till förhandling om ett nytt lokalt avtal, och vill skrota bemanningsavtalet. ”Det är inte konstigt att det råder vikariebrist när bemanningsanställda har så pass mycket sämre löner och villkor än personerna vi delar skrivbord med”, säger Sally Wahlstedt, klubbstyrelsen.

Journalistens artikel om att Bonnier News kallar till krismöte om bristen på journalister väckte starka reaktioner, inte minst bland journalisterna på Bonnier News eget bemanningsföretag Marieberg Media. Flera som har hört av sig till Journalisten menar att skälet till att det är svårt för medieföretagen att hitta vikarier inte är att ”bilden” av journalistyrket är dålig, utan att villkoren och lönerna är dåliga för vikarier. Samtliga vikarier på Bonnier News dagstidningar är anställda via Marieberg Media. Om somrarna när semestervikarier anställs ökar antalet anställda i Marieberg Media från 400 till över 600.

Redan i februari kallade journalistklubben på Marieberg Media arbetsgivaren till förhandling om villkoren. I praktiken vill klubben att medlemmarna ska gå på dagspressavtalet i stället för bemanningsavtalet, så att villkoren blir samma för de bemanningsanställda som för de journalister som är anställda i kundföretagen.

I förhandlingsframställan skriver klubbstyrelsen:

”Det pyr ett missnöje över att villkoren är olika. Vi får inte får samma ersättning och ledigheter som kollegorna som vi delar skrivbord och arbetsuppgifter med.

Att ha anställda som utför samma arbetsuppgifter till sämre villkor rimmar dåligt med visionen att vara en attraktiv arbetsgivare, då skillnaderna inte går att motivera i arbetsprestationen.

Många Mariebergare upplever det som att vi är ett B-lag. Och att uppleva det som att man hamnat i ett B-lag är en väldigt dålig förutsättning för att vara en attraktiv arbetsplats – eller hur?

För att bli en attraktiv arbetsgivare behöver villkoren bli lika.

Vi borde också omfattas av Dagspressavtalet. I alla fall ha samma arbetsvillkor. Att vi har sämre villkor än de kollegor vi sitter bredvid, samarbetar med och även utför samma arbete som, är provocerande.

Kraven som journalistklubben ställer är:

• Inför tre extra lediga dagar per år – de så kallade kompensationsledighetsdagarna (SKL-dagar), som finns i dagspressavtalet som omfattar alla Bonnier News dagstidningar.

• Samma röddagskompensation som i dagspressavtalet.

• ”Gubbvecka”, dvs den extra semestervecka från 40 år som finns i dagspressavtalet.

• Samma föräldralön och VAB-utfyllnad som i dagspressavtalet.

• Möjligheten till fast månadslön vid längre uppdrag i stället för garantilön där varje timme räknas.

Övriga journalistklubbar inom Bonnier News har ställt sig bakom kraven. Journalistklubben och arbetsgivaren har haft flera möten under våren, men förhandlingen är inte avslutad.

Sally Wahlstedt, som sitter i journalistklubbens styrelse, är inte förvånad över att Bonnier News har svårt att hitta vikarier:

– Vi har lyft problemet om bristen på journalister i förhandlingarna om lika villkor. Det är inte konstigt att det råder vikariebrist när bemanningsanställda har så pass mycket sämre löner och villkor än personerna vi delar skrivbord med. Därför måste villkoren och lönerna förbättras, och det nu, säger Sally Wahlstedt.

Hon är kritisk till Bonnier News kommunikationschef Elsa Falks uttalanden i Journalistens artikel, bland annat påståendet att ”även Journalistförbundet” varit ”lite för duktiga på att utmåla oss själva som en krisbransch” – och att det kanske är ”därför som färre söker sig till branschen”.

– Det är villkoren och de låga lönerna som gör att folk flyr branschen, inte det faktum att facket larmar om problemen, säger Sally Wahlstedt.

– Vi hoppas att krismötet gör det ännu tydligare för Marieberg Media att villkoren och lönerna för bemanningsanställda måste förbättras. Det handlar om branschens framtid, vi hoppas att de tar med sig den insikten till förhandlingsbordet.

Maria Sehlin, som också sitter i klubbstyrelsen, hoppas att arbetsgivaren ska inse det orimliga i att villkoren skiljer sig så mycket för journalister som jobbar på samma redaktion:

– Vi hade vårt första förhandlingsmöte i februari och har haft flera möten sedan dess, men ännu inte fått något svar. Vi ska ha nästa möte i slutet av maj och hoppas nu på gehör. Vi vill bara ha samma villkor som alla andra dagspressjournalister.

Klubbstyrelsen tillträdde i somras efter att det saknats en sådan länge.

– Vi har gjort ett jättearbete: under hösten har vi frågat våra medlemmar vad som är viktigast. Det slutade i en lista med några punkter som våra medlemmar tycker är allra viktigast att få rätt på, jämte lönen: det är de punkterna vi nu förhandlar om, säger Maria Sehlin.

– Vi är många vikarier som är fast anställda på bemanningsföretaget. Men vi går alltså ständigt på vikarievillkor. Förutom osäkerheten med jobb så har vi betydligt lägre löner och även sämre villkor, bland annat färre lediga dagar. Vi kämpar nu för att få ett lokalt avtal som kompenserar för bristerna i bemanningsavtalet. Och samma löner. Vi vill inte ha mer än andra dagspressjournalister – bara samma villkor.

Marieberg Medias verksamhetschef Mathias Gurestam har avböjt en intervju och svarar i ett mejl till Journalisten:

”Vi är just nu i pågående förhandling om villkor för våra anställda och den förhandlingen ber vi att få ta internt med klubben och inom Bonnier News tills den är slutförd. Återkom gärna när förhandlingen är avslutad så kan vi då ta ett samtal.”

Fler videos
Fler avsnitt