Gå direkt till textinnehållet

JK granskar Antonsson

Justitiekanslern inleder förundersökning för att se om journalisten Monica Antonsson brutit mot TFs anonymitetsregler i fallet ”Mia”.

Bakom JK-anmälan står huvudpersonen "Mia" i Liza Marklunds storsäljare Gömda. Hon har anmält journalisten och författaren Monica Antonsson som skrivit boken Mia – sanningen om Gömda.

"Mia" ska inför två artiklar som publicerats i Allas Veckotidning och Hemmets Veckotidning ha låtit sig intervjuas av Antonsson under löfte om källskydd och anonymitet. Hon anklagar Antonsson för att i arbetet med boken för ett antal människor ha röjt hennes skyddade identitet och brutit mot tryckfrihetsförordningens krav på källskydd.

JK bedömer att ”det finns anledning att anta att journalisten i fråga har avslöjat Maria Eriksson som källa till uppgifter som hon har lämnat för publicering i en tryckt skrift och att detta har skett utan samtycke” och inleder förunder­sök­ning av­seende brott mot TFs anonymitetsregler, 3 kap. 3 § och 5 § första stycket TF.

Annons Annons

Fler avsnitt
Fler videos