Gå direkt till textinnehållet

Intern e-post är inte offentlig handling

Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att intern e-post som inte är del av ett formellt ärende inte är offentlig handling. Därmed blir en stor del av all kommunikation inom myndigheter omöjlig för media och allmänhet att granska, menar organisationen Academic Rights Watch.

Domen, som kom i januari, rör en konflikt mellan KTH-professorn Claes Johnsson och ledningen på högskolan. Johnsson, vars åsikter om matematikundervisning går på tvärs med högskoleledningens, misstänkte att denna utövat påtryckningar för att stoppa hans planerade medverkan i Godmorgon Sverige, något som både högskolan och de ansvariga för programmet förnekat.

Han begärde därför ut alla mail mellan KTH-anställda där ”Godmorgon Sverige” nämndes, och kunde konstatera att ett tiotal mail med detta i ämnesraden utväxlats mellan hans chefer. Men hans begäran att få läsa mailen avslogs, ett beslut som sedan bekräftades av kammarrätten i Stockholm och nu i år också av Högsta förvaltningsdomstolen.

Domstolen, Sveriges högsta instans i förvaltningsärenden, gör tolkningen att mail som inte är del av ett avslutat ärende ska ses som arbetsmaterial och alltså inte är att betrakta som en handling. Därmed kan alla myndigheter i fortsättningen vägra lämna ut sådan intern e-post utan att det ens krävs en sekretessprövning. I ett annat fall från förra året kom annars Kammarrätten i Göteborg fram till motsatt slutsats, att ett antal interna mail inom Lunds Universitet skulle betraktas som offentliga handlingar.
Academic Rights Watch, en sammanslutning av forskare som bevakar akademiska friheter och som uppmärksammat Johnssons fall, menar att detta kraftigt minskar allmänhetens insyn. Dessutom uppmuntras myndigheter att hantera känsliga frågor informellt, utan att upprätta och diarieföra formella ärenden i korrekt ordning.

Annons Annons

– Det underlättar en ”skuggförvaltning” där lagar och regler inte accepteras. Det kan exempelvis handla om inkvisitionsliknande interna utredningar av anställda som anses obekväma, säger Erik J Olsson från Academic Rights Watch.
Han menar också att domen är oklart skriven.
– Domstolen säger väldigt lite om vad som krävs för att ett mail ska ingå i ett ”färdigställt” ärende. Risken är att myndigheter i praktiken själva får välja vad de vill offentliggöra.

Jon Weman

Fler videos
Fler avsnitt