Gå direkt till textinnehållet

JO-kritik mot socialnämnden i Stockholm som inte prövade begäran om allmän handling

Varje begäran om allmänna handlingar måste prövas av den mottagande myndigheten, oavsett om begäran har ställts tidigare. Det konstaterar Justitieombudsmannen (JO) i en utredning av socialnämnden i Stockholms kommun.

Av JOs utredning framgår att socialförvaltningen gett beskedet till personen som begärde ut handlingarna att han inte kan begära prövning av samma sak som han redan hade fått beslut om, med hänvisning till 12 § tredje stycket i förvaltningslagen (2017:900).

JO har redan i ett beslut från 2004 konstaterat att det inte finns något hinder för en enskild att begära ut samma handlingar på nytt, och att varje framställan ska prövas.

Fler videos
Fler avsnitt