Gå direkt till textinnehållet

Hon avgår ur Frilans Riks styrelse – efter en månad: ”Saknar förtroende för ordföranden”

Nana Eshelman Håkansson avgår ur Frilans Riks styrelse eftersom hon saknar förtroende för ordföranden Gert Lundstedt. Hon är kritisk till hur medlemmarnas pengar används. Konflikten har försämrat relationen mellan Frilans Riks och dess sektion i Göteborg – och en styrelseledamot har tagit ”timeout”. Gert Lundstedt avfärdar kritiken.

Nana Eshelman Håkansson valdes in i styrelsen för Journalistförbundets riksklubb för frilansar, Frilans Riks, den 2 maj. Förra onsdagen meddelade hon styrelsen att hon avgår, efter 30 dagar på posten. Hon avgår samtidigt ur styrelsen för Västra Frilansklubben, som är Frilans Riks sektion i Västra Götaland och Halland.

– Jag hade sett fram emot att jobba med jämställdhet och inkluderings- och mångfaldsfrågor i Frilans Riks, det var därför som jag tackade ja till styrelseuppdraget. Det är områden som jag personligen tycker är mycket viktiga, men som tyvärr inte är prioriterade av Frilans Riks. Jag har blivit så oerhört illa bemött att jag inte kan sitta kvar. Jag saknar förtroende för Frilans Riks ordförande Gert Lundstedt, säger Nana Eshelman Håkansson till Journalisten.

Hon berättar att hon under sitt första styrelsemöte den 12 maj tog upp bristen på mångfald och mångfaldstänk inom Frilans Riks. Hon pekade bland annat på att yngre kvinnor och personer med utomnordisk bakgrund var sällsynta i panelerna på Frilans Riks arrangemang.

– Under våren hade de bokat in fyra vita äldre män från Stockholm att åka runt i landet och prata om upphovsrätt, till ett annat evenemang hade de bokat in fyra män och en kvinna.

Nana Eshelman Håkansson fick inte alls det bemötande hon hade hoppats på.

– Övriga i styrelsen tyckte att vi skulle gå vidare till nästa fråga. Jag är 41 och det var första gången på väldigt länge som jag kände mig avfärdad som en ung och arg kvinna. Mina invändningar finns inte ens nämnda i styrelseprotokollet, säger Nana Eshelman Håkansson.

Konflikten förvärrades en vecka senare, i samband med ett kvällsevenemang på Crippas Café i Göteborg den 18 maj, där Frilans Riks och dess sektion Västra Frilansklubben arrangerade ett föredrag om att frilansa i konfliktzon, samt ett panelsamtal om upphovsrätt med bland andra Frilans Riks ordförande Gert Lundstedt, som också är ledamot i Journalistförbundets styrelse. Moderator för samtalet var Nana Eshelman Håkansson. Kvällens konferencier var Västra Frilansklubbens ordförande Bella Stenberg, som också är ledamot i Frilans Riks styrelse.

Efter att arrangemanget hade avslutats utbröt ett meningsutbyte om Frilans Riks interna styrelsearbete mellan Gert Lundstedt, Bella Stenberg och Nana Eshelman Håkansson. De hade dröjt sig kvar utanför kaféet när gästerna och panelisterna hade gått.

I ett mejl till Frilans Riks styrelse skriver Bella Stenberg (bilden) om händelsen:

”Efteråt inträffade tyvärr en obehaglig situation då Gert, Nana och jag hade ett samtal om styrelsearbetet som snabbt gick överstyr. Tonläget mellan framför allt Gert och mig var hårt och vi nådde definitivt inte fram till varandra. Det var olyckligt, och är den största anledningen till att jag dagen efter meddelade att jag tog en riksfacklig time out.”

Efter konflikten på Crippas Café kallade Nana Eshelman Håkansson och Bella Stenberg in Gunilla Kracht som medlare. Gunilla Kracht är vice ordförande i Frilans Riks samt ledamot i Journalistförbundets styrelse. Efter två veckor meddelade hon att hon inte hittat en lösning på konflikten och föreslog att en utomstående person tas in som medlare.

Det var efter att medlingen misslyckats som Nana Eshelman Håkansson beslutade att avgå.

– Jag upplever det som om att Gert Lundstedt är totalt ointresserad av en dialog. Jag känner att jag inte orkar mer. Jag har blivit förminskad, ifrågasatt och utsatt för härskartekniker. Jag har helt enkelt inget förtroende för honom längre.

Hon menar också att Gert Lundstedt farit med osanningar inför styrelsen och årsmötet, något som Gert Lundstedt förnekar. De påstådda lögnerna rör mycket lättkontrollerade uppgifter, exempelvis vad som står i stadgarna och hur Journalistförbundet är organiserat. Enligt uppgift till Journalisten kan det handla om missförstånd som inte kunnat redas ut eftersom kommunikationen inte fungerat. Nana Eshelman Håkansson menar dock att det inte är fråga om missförstånd. (Läs även Gert Lundstedts svar längre ned i artikeln.)

Beslutet att avgå handlar inte enbart om hennes bristande förtroende för Gert Lundstedt, utan också om de patriarkala strukturer som hon menar finns inom Frilans Riks och ett ifrågasättande av hur medlemmarnas pengar används. Journalisten berättade förra året att det finns intern kritik mot hur resurserna används i Frilans Riks.

Vilket är problemet med hur medlemmarnas pengar används menar du?
– Frilans Riks budget ligger på drygt en miljon, varav 250 000 ska gå till upphovsrättsfrågor och Arvodeskampanjen. Jag kan inte se att det har gett några mätbara resultat och i verksamhetsberättelsen framgår det inte vart pengarna har gått. Jag sitter ju själv med i den så kallade Arvodesgruppen, med ledamöter från hela landet, och upplever att våra möten inte leder någon vart utan mest kostar pengar. Våra medlemmars pengar. Dessutom fattar ordförande Gert Lundstedt och kassören Hasse Hedström beslut gällande arbetet med upphovsrätt och arvoden, även ekonomiska beslut, utan förankring i vare sig styrelsen eller i Arvodesgruppen.

Vad anser du behöver hända?
– Frilans Riks behöver välja en ny ordförande. Styrelsen behöver också bli mer aktiv. Inte svälja allt som ordföranden säger och lägga upp en strategi med konkreta mål för hur arbetet ska bedrivas framåt. Det står återkommande i verksamhetsplanerna att arvoden, upphovsrätt och rekrytering är prioriterade områden, men det görs ingen uppföljning och vi har förlorat medlemmar.

Ser du att du har någon egen skuld i konflikten?
– Jag är inte konflikträdd och säger vad jag tycker och det är klart att det kan bidra. Men Gert Lundstedt har betett sig oerhört aggressivt och vill sedan inte kännas vid att han använt härskartekniker eller att det finns något problem med härskartekniker i styrelsen. Men styrelsen hade redan innan jag valdes in bestämt att gå en utbildning i patriarkala maktstrukturer i höst, på förekommen anledning, förstås.

– Men självklart är jag självkritisk. Jag har varit med i facket hela mitt yrkesliv, det sitter i ryggraden. Jag har gjort som många andra, betalat avgiften, men inte engagerat mig eller tagit mitt ansvar och satt mig in i hur organisationen fungerar. Nu vet jag inte om jag ska vara kvar som medlem, det känns fel att betala avgift till en organisation vars ordförande jag helt saknar förtroende för.

Nana Eshelman Håkansson och Bella Stenberg är båda invalda i Västra Frilansklubbens styrelse, som i onsdags hade ett extrainsatt styrelsemöte med anledning av konflikten inom Frilans Riks styrelse samt Nana Eshelman Håkanssons avgång.

Bella Stenberg har tagit paus från styrelsearbetet i Frilans Riks efter konflikten på Crippas Café den 18 maj, men har beslutat att sitta kvar i styrelsen.

Hon skriver i ett mejl till Journalisten att även hon upplevt att hon blivit utsatt för härskartekniker i styrelsen, och hon anser att det saknas en vilja till dialog och självrannsakan. På grund av situationen i Frilans Riks hade hon meddelat vice ordförande redan innan bråket den 18 maj att hon behövde en paus från det fackliga arbetet över sommaren, vilket sedan i stället blev en timeout, uppger Bella Stenberg i mejlet. Hon skriver: ”Västra stöttar och respekterar Nanas beslut. Och även mitt, att åtminstone just nu stanna i Riks.”

Frilansfackliga som Journalisten pratat med uppger att det finns en oro för att konflikten i Frilans Riks styrelse ska leda till en spricka mellan Frilans Riks och Västra Frilansklubben.

Gert Lundstedt, ordförande i Frilans Riks och ledamot i Journalistförbundets styrelse. Foto: Tor Johnsson

Gert Lundstedt menar att det är allvarliga anklagelser som riktas mot honom, men har en helt annan bild av händelserna.

– Det stämmer att Nana på styrelsemötet den 12 maj tog upp hur vår upphovsrättspanel ser ut och väckte frågor om styrelsens jämställdhets- och mångfaldsarbete. Den här styrelsen har verkligen jobbat med de frågorna och vi kommer bland annat att gå en internutbildning om patriarkala strukturer i september, det är beslutat sedan länge. Vi har en jämställdhetsansvarig som har gjort ett bra arbete och lagt en grund, en plattform, för hur vi arbetar med sådana frågor i styrelsen, säger Gert Lundstedt.

Upphovsrättspanelen har i Frilans Riks regi besökt fyra städer och hållit i upphovsrättssamtal med utgångspunkt i EUs upphovsrättsdirektiv som skulle ha implementerats i Sverige förra året, men blivit försenat. Panelen bestod av Frilans Riks ordförande Gert Lundstedt, Journalistförbundets upphovsrättsjurist Olle Wilöf och Putte Salminen från Bildleverantörernas Förening (BLF, som sedan årsskiftet ingår i Journalistförbundet). Wilöf och Salminen har suttit i regeringens referensgrupp för upphovsrättsdirektivet.

– Att det bara är män i panelen är förstås olyckligt, det håller jag med om, men det viktiga för styrelsen är det finns så god kompetens som möjligt i panelen för att svara på medlemmarnas frågor. När Nana lyfte frågan tyckte jag att det kunde ju vara bra om sektionerna kan hjälpa till med att få in till exempel en kvinnlig moderator som kan leda samtalen.

Vad handlade grälet mellan dig, Bella Stenberg och Nana Eshelman Håkansson om den 18 maj?
– Det var inte ett gräl. När mötet var över stannade jag som jag brukar kvar och pratade med den lokala styrelsen. Det var en fin kväll så vi satt på kaféets uteservering och efter ett tag var det bara jag, Nana och Bella som var kvar. Då lyfte de frågor om representation igen och tog bland annat upp ett lunchseminarium om arvoden som vi skulle ha nästa dag. Där bestod panelen av en kvinna och två män, men de menade att jag och Hasse Hedström (Frilans Riks kassör reds anm) skulle räknas in i panelen, men vi var ju bara där som administratörer. Sedan kom de med allvarligare anklagelser, att jag skulle ha ljugit och mörkat uppgifter för styrelsen och årsmötet. Det förstod jag inte riktigt. Det handlar om missförstånd. Jag förstod inte den anklagelsen alls.

Så det var inget högt tonläge under diskussionen?
– Nej. Men när de kom med sådana allvarliga anklagelser som att jag skulle ha mörkat för årsmötet och ljugit för styrelsen, då blev jag säkert på min vakt.

Nana Eshelman Håkansson säger också att det inte går att se några mätbara resultat av Frilans Riks arbete. Hon har suttit i Arvodesgruppen och uppger att mötena ”inte leder någon vart utan mest kostar pengar, medlemmarnas pengar”. Vad säger du om det?
– Jag delar inte den uppfattningen. Arvodena är våra medlemmars viktigaste fråga, tillsammans med upphovsrätten, och de frågorna hänger ju ihop. Genom Arvodesgruppen har vi kunnat involvera sektionerna i arbetet för bättre arvoden och har tagit fram strategier för hur man kan arbeta mot stora inköpare. Det har varit ett väldigt viktigt arbete. På årsmötet kom det ett förslag om att man skulle sätta en deadline för hur länge Arvodesgruppen skulle arbeta, men det röstades ned. Årsmötet ville att Arvodesgruppen skulle fortsätta arbetet utan någon deadline, eftersom det är så viktigt.

Hon påstår också att du och kassören Hasse Hedström fattar ekonomiska beslut utan förankra dem i styrelsen. Stämmer det?
– Nej. Alla beslut förankras i styrelsen.

Du nämnde att ni ska ha en utbildning för styrelsen om patriarkala maktstrukturer i höst. Nana Eshelman Håkansson menar att det är ”på förekommen anledning”. Är det så?
– Det kom sig av att Bella Stenberg förra året vid den här tiden sedan sade att det förekommer patriarkala maktstrukturer i Frilans Riks och då sade jag direkt att vi måste ha en utbildning om det. Det kan säkert förekomma patriarkala maktstrukturer i Frilans Riks, precis som i hela samhället. Det kan vara svårt att diskutera om man inte har samma kunskaper. Därför tyckte jag att det vore bra om vi kunde gå en utbildning tillsammans i Frilans Riks styrelse, och sektionsstyrelserna kommer också att kunna gå utbildningen.

Dagen efter grälet, eller diskussionen, på Crippas Café, meddelade Bella Stenberg att hon tar en paus från styrelsearbetet i Frilans Riks. Hur ser du på det?
– Jag tycker det är konstigt. Man har precis blivit omvald för en tredje period i Frilans Riks styrelse och så ska man ta en tre månaders timeout från allt styrelsearbete. Men hon fortsätter att mejla styrelsen, om den här händelsen, så jag vet inte riktigt om det är en timeout. Jag förstår det inte.

Både Nana Eshelman Håkansson och Bella Stenberg kommer från Västra Frilansklubben, som förra veckan hade ett extra styrelsemöte och ställde sig bakom deras respektive beslut. Är du orolig för att detta ska leda till en konflikt mellan Västra och Frilans Riks?
– Det hoppas jag verkligen inte. Det har alltid funnits ett bra samarbete mellan Frilans Riks och Västra. När vi har ordnat evenemang tillsammans har de alltid fixat det galant.

En avgår ur styrelsen och känner ingen förtroende för dig, och en tar en timeout på tre månader. Hur känns det?
– Det är tråkigt förstås, men så långt jag har kunnat prata med dem har jag inte fått någon förklaring som jag kan förstå. Styrelsen har också svårt att se vad det här handlar om. Det gör det svårlöst.

Så du menar att det här kom som en blixt från klar himmel?
– Ja. Nana blev invald som suppleant i styrelsen för drygt en månad sedan. Hon har varit med på ett enda styrelsemöte som pågick i fyra timmar och var digitalt. Jag undrar hur man kan ha så många kritiska synpunkter efter ett enda möte. Jag har vid två tillfällen föreslagit att jag, Bella och Nana ska ha ett möte och prata om detta och de har sagt nej. Jag föreslog att vi skulle ta in en neutral person utifrån, och de sade nej. Jag har svårt att se vad mer jag kan göra.

 

FAKTA

Frilans Riks
Frilans Riks är en riksklubb för frilansar som är medlemmar i Journalistförbundet. 
Antal medlemmar: 1 732 (16 procent av medlemmarna i förbundet)
Ordförande: Gert Lundstedt (sedan 2017).
Intäkter 2021: 947 000 kronor, varav 505 000 i direkta medlemsintäkter och 400 000 i verksamhetsbidrag från Journalistförbundet.
Utgifter 2021: 972 000 kronor, varav 781 000 i personalkostnader.

Fler avsnitt
Fler videos