Gå direkt till textinnehållet

Högt förtroende för stora nyhetsmediers krigsrapportering

De stora svenska nyhetsmedierna har stort förtroende när det gäller rapporteringen från kriget i Ukraina. Nästan nio av tio tar del av nyheter om kriget via de stora dagstidningarna eller etermedierna minst en gång i veckan.

Det visar en studie som medieforskarna Andreas Widholm, Stockholms universitet, och Gunnar Nygren, Södertörns högskola, gjort för 2022 års nationella SOM-undersökning från Göteborgs universitet.

75 procent av läsarna och tittarna säger att de litar mycket eller helt och hållet på nyheter om Ukraina när de kommer från traditionella svenska nyhetsmedier som dagstidningar, radio och tv. Motsvarande siffra för så kallade alternativa medier (Nyheter Idag, Nya Tider, Samnytt) är 15 procent.

Undersökningen visar också att ålder och sociala faktorer spelar stor roll för hur vi väljer att konsumera nyheter. Högutbildade män i storstäder väljer gärna internationella medier, medan lågutbildade och äldre män i mindre tätorter gärna går till svenska alternativa nyhetssajter.

Annons Annons

Yngre personer hämtar oftast nyheter om konflikten i sociala medier, men förtroendet för dessa och för alternativa medier är lågt.

”Ändå är användningen av alternativa medier högre när det gäller krigsnyheter än för generell nyhetskonsumtion, något som kan hänga ihop med en brist på mångfald i de etablerade mediernas rapportering”, skriver artikelförfattarna. 

Reuters Institutes globala rapport om digitala nyheter, som också kommit i veckan, visar att kriget i Ukraina har lett till ett ökat intresse för nyheter i de 46 länder som ingår i undersökningen, men också att gruppen nyhetsundvikare har ökat på grund av skildringarna av krigets fasor. 39 procent av de som väljer bort nyhetskonsumtion uppger att de gör det på grund av kriget. I Finland uppger hela 75 procent av nyhetsundvikarna att de väljer bort nyheter på grund av kriget.

Av Reuters rapport framgår också att medieförtroendet i Sverige inte minskat efter pandemin som det gjort i de flesta andra länder i världen. Andelen svenskar som uppger att de generellt litar på nyhetsförmedlingen är 50 procent, vilket är en ökning med tio procentenheter jämfört med 2016.

Public service har en stark ställning i alla de nordiska länderna och av de drygt 2 000 svenska respondenter som har svarat på Reuters enkätundersökning uppger 75 procent att de har förtroende för SVT och SR. Även andra etablerade medier får höga förtroendesiffror i Reuters mätning (se nedan).
 

Nyhetsförmedlare Andel som har förtroende
Sveriges Radio  75 procent
Sveriges Television  75 procent
Lokal eller regional tidning   72 procent
Dagens Industri  69 procent
Dagens Nyheter  67 procent
Svenska Dagbladet  67 procent
TV4 Nyheterna  63 procent
Aftonbladet  54 procent
Expressen  53 procent
Ledarsidorna  48 procent
Nyheter 24  42 procent
Nyheter Idag  40 procent
Samhällsnytt  37 procent
Fria Tider  28 procent
Nya Tider  27 procent

Fotnot: 2 034 personer i Sverige har besvarat frågan som lyder: Hur tillförlitliga anser du att nyheter från följande medier är? Personerna har svarat på en skala 0-10 där 10 betyder ”fullständigt trovärdiga” och 0 betyder ”inte alls trovärdiga”. Andelen som svarat 6-10 redovisas ovan.

Källa: Reuters Institute Digital News Report 2023

Annika Heldt
Johannes Nesser

Fler avsnitt
Fler videos