Gå direkt till textinnehållet

Historiskt beslut: Nytt mediestöd klubbat av riksdagen

Riksdagen har nu röstat ja till det nya mediestödet. Det är en milstople som passerats, men det kvarstår flera steg innan ett nytt mediestöd är på plats. Oppositionen riktar kritik mot delar av lagen, medan regeringspartierna framhåller att partierna är överens om stora delar av innehållet.

Riksdagen har nu fattat beslutet att ersätta driftsstödet, som funnits sedan 1970-talet, med ett nytt redaktionsstöd som baseras på kostnader för redaktionell personal. Men det var med kniven mot strupen, då det nuvarande stödet löper ut vid årsskiftet. Trots att det var ett historiskt beslut som skulle fattas stod de flesta stolarna i plenisalen tomma under debatten som hölls innan omröstningen.

Flera partier har tidigare skickat in ändringsförslag, men som Journalisten rapporterade förra veckan, gjordes enbart en justering av det förslag som regeringen presenterat när det behandlades i Konstitutionsutskottet. Det var att en uppföljning och utvärdering av stödet ska göras årligen, istället för efter fem år, vilket var det ursprungliga förslaget.

Under dagen har det riktats kritik mot processen för att få ett nytt mediestöd på plats. I ett pressmeddelande kallar Journalistförbundet hanteringen för ”orimligt långsam".  

Annons Annons

– Det är inte ansvarsfullt mot de medier som just nu kämpar för att hålla verksamheten i gång, säger ordförande Ulrika Hyllert i pressmeddelandet.

För trots att de nya reglerna börjar gälla vid årsskiftet kvarstår det efter dagens beslut i riksdagen för regeringen att fatta beslut om en mediestödsförordning. Därefter ska Myndigheten för press, radio och tv, MPRT, skriva föreskrifter som medierna ska söka utifrån och EU-kommissionen måste godkänna förslaget.  

Även från politiskt håll har det kommit kritik mot regeringens förslag.

Ida Karkiainen (S), är ordförande för konstitutionsutskottet. Tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet skrev hon en debattartikel i Altinget, där de riktade kritik mot utformningen av stödet.

– Jag tycker att det finns många kritiska frågor som regeringen inte svarat på, bland annat vad gäller hur man ska bevara mediemångfalden, säger hon till Journalisten.

Robert Hannah (L), var en av de som argumenterade för regeringens förslag i dagens debatt i plenisalen.

– Det är ett viktigt beslut. Vi har ett omodernt stöd till mediebranschen idag, och det här blir ett modernt teknikneutralt stöd där vi har en armlängds avstånd till politikerna, säger han.

Oppositionspartierna valde efter kritiken att rösta på sina egna förslag. Det blev alltså ingen bred samling bakom det förslag som nu blir lag.

– Jag tycker det är ett problem. Mediestödsfrågorna har under lång tid varit frågor där vi har sett att vi behöver vara eniga, för det rör i grunden en demokratisk fråga, säger Ida Karkiainen.

Från regeringshåll vill man dock tona ned hur stor splittringen mellan partierna i den här frågan är. Robert Hannah säger att Socialdemokraterna idag röstade mot det som var deras egen politik när de satt i regering och att det är mindre frågor som skiljer partierna åt.

– I det stora hela är alla överens om att vi behöver ha ett teknikneutralt stöd, att det ska vara armlängds avstånd och att det är lokaljournalistik som vi fokuserar på, säger han.

Ida Karkiainen håller inte med.

– Det är inte detaljer, utan frågor som rör ganska grundläggande delar av mediestödet.

Fler avsnitt
Fler videos