Gå direkt till textinnehållet
Foto: Tor Johnsson

Hanna Stjärne om PS-kommittén: ”Skulle gå ut över publiken”

Att public service-kommittén inte lyckas komma överens är problematiskt – och de förslag som läckt ut riskerar det journalistiska oberoendet menar kritiker. ”Breda överenskommelser i mediepolitiken har sedan länge varit en hederssak”, säger SVTs vd Hanna Stjärne. 

Som Journalisten kunde avslöja igår har public service-kommittén spruckit. Oppositionspartierna reserverar sig mot det förslag som Tidöpartierna, alltså regeringen plus SD, kommer att ställa sig bakom. I en text i DN skrev TV4s tidigare vd och mediekännaren Jan Scherman att han nåtts av samma uppgifter. Han uppger också att anslagens höjningstakt ska minskas, tvärtemot vad public service-bolagen själva uppgett att de behöver för att kunna fortsätta i samma storlek som idag. Bolagen ska också, enligt Jan Schermans uppgifter, samordnas och eventuellt slås samman. Till det kommer krav om att public service ska beakta den brist på tillit som finns bland medborgare som röstar på SD och M och att jämställdhet stryks och begreppet ”variation i befolkningen” ersätts med orden ”hela befolkningen” i speglingsuppdraget. Krav på att erbjuda program på nationella minoritetsspråk ska dessutom tonas ned i det framtida uppdraget.

Allt detta bygger på uppgifter som läckt ut. Från politiskt håll är det dock fortfarande tyst. Ingen vill kommentera öppet vad det handlar om. De politiker som Journalisten varit i kontakt med uppger att de kommer att kommentera förslaget först den 13 maj, när det överlämnas till kulturministern.

Men de besked som nu börjar sippra ut från kommittén väcker oro. SVTs vd Hanna Stjärne skriver i ett mejl till Journalisten:

”Signalerna om att utredningen inte lyckas komma överens är oroväckande. Breda överenskommelser i mediepolitiken har sedan länge varit en hederssak. Det handlar om SVT:s oberoende och att man ska kunna lita på att beslut som rör public service håller över tid oavsett politiska svängningar. Det finns också andra medieuppgifter om till exempel minskade anslag. Det skulle gå ut över publiken och också försvaga SVT:s förmåga att bidra till samhällets beredskap i en allvarlig tid”, säger Hanna Stjärne

Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert är förfärad över de uppgifter som nu kommer fram.

– Om det stämmer att kommittén har spruckit är det väldigt problematiskt. I frågor som är viktiga för demokratin behövs det breda överenskommelser, och att man inte klarar av att komma överens över blockgränserna när det gäller public service är oroande. Det öppnar upp för att det inte blir så pass stabilt som det behöver vara, säger hon.

Enligt Ulrika Hyllert har det varit ett orosmoln under flera år att finansieringen av public service ska minska. Detta då flera av Tidöpartierna har en kritisk inställning till public service.

– Men vi hade förväntat oss att de skulle ha tagit till sig av forskning och statistik som visar att det finns ett stort stöd bland befolkningen för att public service ska fortsätta göra det som de gör idag. Det är verklighetsfrånvänt på alla sätt att minska finansieringen och vill man fortsätta ha högt förtroende är det här fel väg att gå, säger hon.

Även uppgifterna kring att speglingsuppdraget ska ändras är oroväckande, enligt Ulrika Hyllert. Journalistförbundet vill egentligen att uppdraget helt tas bort.

– Speglingsuppdraget kan man använda för att styra innehållet. Det är en skrivning som gör att man indirekt kan påverka innehållet och den redaktionella friheten. Det är en allvarlig detaljreglering av fria medier. Att man går in och ändrar nu skulle vara för att styra innehållet politiskt, säger hon och fortsätter:

– Det finns ett missförstånd kring vad journalistik är. Journalistisk professionalitet och kvalitet är garanten för att public service ska stå för saklighet och opartiskhet, inte detaljregleringar.

Även den del av uppgifterna som gör gällande att innehållet ska anpassas efter den skepsis som finns bland M- och SD-väljare mot public service sågas av Ulrika Hyllert.

– Det är en väldigt konstig slutsats att dra, och det är väldigt okunnigt att ha den idén. Forskning visar att rapporteringen inte är partisk till något partis fördel, säger hon.

Ulrika Hyllert hoppas att det nu ska bli en livlig debatt kring frågorna.

– Det verkar ha hänt saker på slutet i kommittén, och jag hoppas och önskar att en del av de här sakerna är förhastade.

Sedan i februari har Journalistförbundet inte fått träffa någon av ledamöterna i public service-kommittén. Men när förslaget lämnas över till kulturministern den 13 maj hoppas hon att det ska bli en mer öppen debatt.

– Det här har varit en prioriterad fråga för oss och kommer att fortsätta vara det, säger hon.

Kommentarer

Lämna ett svar

Vi hanterar läsarkommentarer som insändare. Regler för kommentarer.

Fler avsnitt
Fler videos