Gå direkt till textinnehållet

GD kritiserade meddelare – men JK lägger ner

Generaldirektören för Läkemedelsverket kritiserade öppet medarbetare för att ha lämnat uppgifter till Upsala Nya Tidning. JK vidtar ingen åtgärd med hänvisning till att det har gått 1,5 år sedan uttalandena.

I augusti inkom en anmälan till Justitiekanslern (JK) om ett misstänkt brott mot repressalieförbudet på Läkemedelsverket. Generaldirektören Christina Åkerman hade vid ett personalmöte i april 2012 riktat kritik mot medarbetare som läckt uppgifter till Upsala Nya Tidning.

Hon ska bland annat ha uttryckt att det har en negativ verkan på myndigheten att medarbetare lämnar uppgifter till medier och att sådan information spridits av någon som ”inte kliver fram” och som ”vill någon illa”.

JK bedömer att Åkermans uttalande inte innefattar förbjudna repressalier, men att hennes uttalanden har innefattat kritik mot medarbetare som utnyttjat sin meddelarfrihet.

Trots detta väljer JK att inte vidta några åtgärder, annat än framhålla vikten av att den grundlagsskyddade meddelarfriheten respekteras. Orsaken är att JK anser att det inträffade ligger ”förhållandevis långt tillbaka i tiden”.

Fler videos
Fler avsnitt