Gå direkt till textinnehållet

Gällivare trotsar Datainspektionen: Nämndprotokoll med namn på nätet

Sedan i måndags lägger Gällivare kommun åter ut protokoll från kommunala nämnder. Beslutet har tagits av kommunstyrelsen i medveten opposition mot en datalag man anser står i vägen för medborgarnas grundlagsfästa rätt till demokratisk insyn.

Sedan i måndags lägger Gällivare kommun åter ut protokoll från kommunala nämnder. Beslutet har tagits av kommunstyrelsen i medveten opposition mot en datalag man anser står i vägen för medborgarnas grundlagsfästa rätt till demokratisk insyn.

I en extrem glesbygdskommun som Gällivare ger Internet möjlighet för medborgarna att ta del av handlingar och politiska beslut som ändå är offentliga på papper. Så resonerade kommunen när man byggde upp hemsidan.

Datainspektionen, som har till uppgift att övervaka att datalagen följs, uppmärksammade dock satsningen i augusti och krävde nedrustning.

Diarier och nämndprotokoll plockades bort, enbart protokoll från kommunstyrelse och kommunfullmäktige fick vara kvar.

Namnuppgifter

Men nu finns alltså handlingarna tillgängliga på nätet igen — med namnuppgifter.

— Gällivare kommun är ett föredöme när det gäller att tillämpa modern teknik i offentlighetens tjänst, sa SJFs ordförande Håkan Carlson i ett uttalande i måndags.

Ny lagstiftning behövs

Han vill se en ny lagstiftning i stället för den föråldrade datalagen.

— Det är absurt att en kommun inte ska få tillhandahålla samma uppgifter på Internet som på kommunkontoret.

Gällivare kommunstyrelses handlande faller under allmänt åtal, men Datainspektionen har inte för avsikt att polisanmäla i dagsläget. I stället avvaktar man den lokala åklagarmyndighetens agerande.

Dokument och övrig bakgrundsinformation har Gällivare kommun samlat på sin hemsida. Journalisten har tidigare skrivit om fallet i nr 21, 23 och 27/97.

Fler avsnitt
Fler videos