Gå direkt till textinnehållet

Gert Lundstedt slutar som ordförande i Frilans Riks

Frilans Riks ordförande Gert Lundstedt ställer inte upp till omval på årsmötet på måndag. ”Jag har suttit länge och tyckte det var dags”, säger han.

På måndag håller Journalistförbundets frilansklubb Frilans Riks årsmöte i Stockholm. Det senaste året har varit stormigt i klubben, som är en av förbundets största med 1 600 medlemmar, drygt 15 procent av alla yrkesverksamma medlemmar. Av årsmöteshandlingarna framgår att Frilans Riks lyckats upprätthålla verksamheten trots den interna styrelsekonflikt som Journalisten berättat om.

I verksamhetsberättelsen lyfter styrelsen särskilt fram arvodesarbetet. Frilans Riks har bland annat förhandlat fram det första frilansavtalet med ett mediehus, LO Mediehus och upprättat kommunikationsvägar till flera stora medieföretag. Lobbyarbetet i samband med införandet av EUs upphovsrättsdirektiv i svensk lagstiftning har också varit en prioriterad fråga för Frilans Riks.

Gert Lundstedt är Frilans Riks längst sittande ordförande, han tillträdde 2017 och avgår i samband med årsmötet på måndag.

Annons Annons

– Jag har suttit länge och tyckte det var dags. Det är ett bra läge eftersom vi just avslutat arvodeskampanjen och upphovsrättsdirektivet nu är implementerat i svensk lagstiftning. Det är de två viktigaste frågorna jag har varit med och drivit under mina år i Frilans Riks. Däremot har vi inte lyckats lika bra med rekryteringen under de senaste åren, bland annat på grund av att pandemin gjorde att vi inte kunde anordna träffar. Nu kan andra ta vid, och jag tycker att vi har bäddat för en bra övergång, säger Gert Lundstedt.

Frilans Riks har svårt att rekrytera fackligt förtroendevalda, och styrelsen har därför i en motion till årsmötet föreslagit en stadgeändring så att det ska räcka med att välja fem ledamöter och en suppleant i stället för som i dag åtta ledamöter och två suppleanter i styrelsen.

Styrelsen föreslår också att årsmötet beslutar om en alkoholpolicy, med innebörden att medlemspengar aldrig får användas till alkohol.

Styrelsen vill även att årsmötet uppmanar Journalistförbundets styrelse att införa kris- och konflikthantering på förbundsnivå, för att lösa eventuella konflikter i klubbar och sektioner. Motionen har sin bakgrund i nämnda konflikt inom Frilans Riks under året. 

En motion från Mälardalens frilanssektion handlar om att göra det enklare att ordna hybridmöten i Frilans Riks.

Den femte och sista motionen i årshandlingarna handlar om tidningen Journalisten. Göran Schüsseleder, tidigare styrelseledamot i Frilans Riks, menar i motionen att han i en artikel i Journalisten nr 4/2021 blivit anklagad för att vara en kuppmakare utan ha fått bemöta påståendet, samt att han inte var ensam om ”att förtalas”, samt att det skulle finnas intervjupersoner som ”inte kände igen sina egna citat”. Göran Schüsseleders förhoppning, som han hoppas att årsmötet ska dela, är att den kommande chefredaktören för Journalisten ”får bättre koll på” de etiska riktlinjerna och ”vilka de förtroendevalda företräder och hur/av vilka de blir valda”. Artikeln från 2021 handlade bland annat om kritik mot hur Frilans Riks och Mälardalens frilanssektion använder medlemspengarna.

Av årsbokslutet framgår att kostnaderna i Frilans Riks under verksamhetsåret överstigit intäkterna med 81 000 kronor, men enligt Gert Lundstedt hade styrelsen planerat för ett underskott om 100 000 kronor. I budgetförslaget för 2023 ingår minskade kostnader om över 100 000 kronor, bland annat rörande sektioner, styrelsekommunikation, nordiskt samarbete, arbete med arvode och villkor samt upphovsrätt.

Till ny styrelse föreslår valberedningen Henrik Simonsen som ordförande, Therese Quennerstedt som kassör, samt Marja Beckman, Katarina Arvidson, Björn Hellström och Abdullatif Haj Mohammad som ledamöter. Till suppleanter föreslås Madeleine Jostedt Ulrici och Petter C Larsson (som är krönikör i säkerhetsfrågor i bland annat Trelleborgs Allehanda och inte ska förväxlas med med frilansen och kulturskribenten Petter Larsson som gjort sig känd i frilanskretsar för att jobba med frilansnätverk och arvoden).
 

Fotnot: Årsmöteshandlingar finns att läsa på Frilans Riks hemsida.

Fler avsnitt
Fler videos