Gå direkt till textinnehållet

Föreskrifterna för nya mediestödet går ut på remiss – mitt i sommaren

Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) föregriper beslut om lag och förordning och skickar ut mediestödsföreskrifterna på remiss – efter krav från branschen.

På onsdagseftermiddagen skickade MPRT ett utkast till föreskrifter för det nya mediestödet som ska införas den 1 januari 2024 på remiss, innan den nya mediestödslagen och förordningen är godkända av EU-kommissionen eller beslutade. Orsaken är ”de signaler som myndigheten har fått från medieaktörerna/branschen”, skriver MPRT i ett pressmeddelande.

Många av de sökande är beroende av mediestöd för sin redaktionella verksamhet och behöver få klarhet om de kommer att få stöd så snart som möjligt. Myndigheten behöver därför inleda handläggningen så snart det är möjligt under hösten för att kunna fatta snabba beslut efter att lagen trätt i kraft, uppger MPRT.

Det nya mediestödet ska ersätta tidigare stödformer och omfattar fyra olika stöd:

  • Allmänt redaktionsstöd, som kan uppgå till högst 15 miljoner kronor som får användas till kostnader som är förknippade med den redaktionella verksamheten. Stödet ska främja ”tillgången till lokal och regional nyhetsförmedling i hela landet”.
  • Utökat redaktionsstöd, som ersätter det så kallade vita fläckar-stödet för insatser i svagt bevakade områden och för insatser på minoritetsspråk.
  • Distributionsstöd, som är oförändrat och lämnas med ett fast belopp: 20 öre per exemplar av den tryckta abonnerade nyhetstidningen.
  • Övergångsstöd, som ges till medier som tidigare haft presstöd men som inte kommer att omfattas av det nya mediestödet, främst rikstidningar. Stödet upphör 2029.

Dessutom kvarstår stödet för tidningsdistribution vid varannandagsutdelning av post.

Mediestöd i form av allmänt och utökat redaktionsstöd samt övergångsstöd lämnas i mån av tillgång på medel, vilket medför att det är ”av vikt att säkerställa att ansökningarna behandlas likvärdigt” och bara går till sökande som uppfyller kraven i lag och förordning, vilket medför att sökande måste lämna mer omfattande redovisningar och mätningar av innehåll och räckvidd än tidigare. I redovisningen ska ingå uppgifter om andel redaktionellt innehåll, andel exklusivt, egenproducerat innehåll, hög regelbundenhet och god användarförankring.

Remissvaren ska vara inskickade till MPRT senast den 1 september.

Fler videos
Fler avsnitt