Gå direkt till textinnehållet

Fick intervju med helt fel chef på RMV

Rättsmedicinalverket Rättsmedicinalverket uppger att en förklaring till journalisters missnöje med myndigheten kan vara att de ibland får intervjua andra talespersoner än de som efterfrågats. Det fick Upsala Nya Tidnings reporter Niklas Skeri erfara tidigare i år när han tilldelades en intervju med en chef som inte kunde svara på hans frågor.

Journalisten berättade igår om kritiken mot Rättsmedicinalverket (RMV) för att de vägrar ställa upp på intervjuer om de kritiserade medicinska åldersbedömningarna av asylsökande.

Sent på eftermiddagen igår uppgav RMVs kommunikationschef Helena Norman i ett mejl till Journalisten att en förklaring till att journalister kan uppleva att de nekas intervjuer, är att myndigheten ibland skickar fram andra talespersoner än de som har efterfrågats:

”Vi har talespersoner för olika typer av frågor, vilket innebär att den som svarar kan vara en annan person än den media i första hand frågar efter.”

Det är något som Niklas Skeri, reporter på Upsala Nya Tidning, fick erfara i januari i år.

Han arbetade med en artikel om att en Uppsalaläkare sagt upp sig från RMV på grund av myndighetens hantering av åldersbestämningarna av asylsökande. Niklas Skeri tog kontakt med RMVs kommunikationsavdelning och bad om en intervju med dåvarande generaldirektören Monica Rodrigo, för att hon skulle kunna bemöta kritiken mot myndigheten.

Kommunikationschefen Helena Norman hänvisade honom i stället till RMVs personalchef Åsa Ring för en intervju.

– Jag förstod på en gång att det var fel person, men det var henne jag blev hänvisad till. Jag tror att de sköt in sig på att en av frågorna rörde värdegrundsarbetet. Men det var bara en av frågorna, säger Niklas Skeri till Journalisten.

Helena Norman insisterade på att personalchefen var ”en lämplig funktion” trots att Åsa Ring saknade medicinsk eller vetenskaplig bakgrund.

Intervjun med personalchefen Åsa Ring gick som väntat – hon kunde inte svara på frågorna.

”Den diskussionen är jag inte rätt person att ta”, sade hon i intervjun, som publicerades i UNT i en artikel med rubriken: ”Chefens svar: ’Jag är inte rätt person att svara’”.

Efter publiceringen försökte Niklas Skeri på nytt få en intervju med generaldirektören. Han försökte också få en intervju med RMVs avdelningschef Elias Palm, eftersom han hade fått fram nya uppgifter som Palm kunde bemöta.

Kommunikationschefen Helena Normans svarade:

”Hej Niklas,
Tack för din förfrågan. Vi har medverkat i intervjun, och i andra sammanhang redogjort för vårt interna arbete och bemött kritik, och tackar därför nej till fortsatt medverkan.
Hälsar Helena”

Niklas Skeri svarade på vändande mejl: ”Varför kan jag inte få intervjua rätt person, så att medborgarna får veta hur deras myndighet resonerar i den här frågan? Det är ju hård kritik som riktas mot er i en mycket angelägen fråga, med stort allmänintresse.”

På det mejlet fick han inget svar. Det blev ingen uppföljande artikel i UNT, delvis beroende på att RMV vägrade att svara på frågor.

– Det är urdåligt. Det är skandalöst att en myndighet i medborgarnas tjänst inte ställer upp på intervju i en så otroligt viktig fråga där man har fått så hård kritik, säger Niklas Skeri.

– Det jag reagerade på när jag läste er artikel är att RMV påstår att de är tillmötesgående. Jag upplevde raka motsatsen. Här har inte allmänheten fått svar på viktiga frågor. Då kan jag inte se det som att de har agerat tillmötesgående.

Journalisten har sökt RMVs kommunikationschef Helena Norman för en intervju. Hon har inte svarat.

Fler avsnitt
Fler videos