Gå direkt till textinnehållet

”Ett starkt BBC är viktigt för hela världen”

Ett oberoende och starkt BBC är viktigt inte bara för britter, säger Sveriges Radios vd Cilla Benkö om den pågående politiska pressen på BBC. Samtidigt saknar svensk public service tillräckligt skydd mot framtida politisk styrning, menar Benkö.

I slutet av januari kom beskedet att brittiska BBC måste spara motsvarande en miljard svenska kronor och att 450 tjänster ska försvinna från nyhetsverksamheten, som organiseras om.

Men det slutar inte där. I söndags rapporterade The Sunday Times att regeringen med Boris Johnson i spetsen förbereder ett nytt ”angrepp” på public service-jätten – vars bevakning inför nyvalet i december anklagades för att vara vänstervriden av Torypolitiker.

Enligt uppgifterna filar regeringen nu på ett förslag att skrota licensmodellen till förmån för en frivillig prenumerationsmodell, och vill dessutom krympa BBC ytterligare genom att begränsa antalet kanaler och det digitala utbudet. Ett annat förslag som varit uppe på bordet är att avkriminalisera skolk från licensavgiften.

Annons Annons

Sveriges Radios vd Cilla Benkö följer nära det som händer i Storbritannien:

– BBC befinner sig under politisk press sedan nyvalet i Storbritannien i december. Jag kan bara konstatera att ett oberoende och starkt BBC är viktigt. Framförallt för alla britter, men också för public service-företag i hela Europa och i hela världen. BBC har en stor global publik också i länder som helt saknar oberoende medier.

Samtidigt är det viktigt att skilja mellan fakta och retorik i debatten om BBC, menar Cilla Benkö.

– Det är väsentligt att notera att BBCs stadgar slår fast att finansieringsmodellen och BBCs nuvarande uppdrag ligger fast till 2027. Att riva upp ett sådant beslut har aldrig hänt i Storbritannien och är ingen liten sak.

Det rapporteras nu om att ytterligare stora nedskärningar av BBC kan vänta. Vilka kan konsekvenserna bli?
– BBC räknar med att 450 personer kommer att förlora jobbet inom de närmaste två åren. I en tid då behovet av saklig och opartisk journalistik är större än någonsin är det djupt oroande att BBC tvingas rationalisera på ett sådant sätt att det drabbar deras kärna, nyhetsjournalistiken, så hårt. Att det dessutom nu i den offentliga debatten diskuteras ytterligare nedskärningar ska ses som testballonger, men blir de verklighet kommer det självklart att leda till ännu färre journalister, mindre oberoende journalistik och därmed en minskad mångfald av ämnen och perspektiv som bevakas. Det kan aldrig vara bra för en väl fungerande demokrati.

Om man höjer blicken – hur oroad är du av de politiska angreppen på public service i Europa?
– Det finns idag väldigt oroande tendenser att både begränsa och politiskt styra medier i delar av Europa. Även om lagstiftning och åtgärder ofta först drabbar public service ser jag att steget är kort till att också ge sig på kommersiella medier.

Cilla Benkö konstaterar att forskare visat att starka public service-bolag med ett brett uppdrag sida vid sida med kommersiella kvalitetsmedier är centralt för demokratin.

– Public service står för ett antal demokratiska principer: Opartiska nyheter och information som alla kan lita på. Innehåll som når alla målgrupper och som rymmer många olika perspektiv. Kultur och folkbildning som är tillgänglig för alla – oavsett inkomst eller bakgrund.

– Man ska vara försiktig med att använda alltför starka ord men jag blir alltmer övertygad om att den roll public service spelar aldrig har varit viktigare än idag. Jag säger inte detta bara som chef på Sveriges Radio. Jag säger det som en bekymrad medborgare.

Hur stark står svensk public service rustad för missnöjda politikers klåfingrighet?
– Å ena sidan finns det i Sverige viktiga skyddsmekanismer för vårt oberoende, inte minst yttrandefrihetsgrundlagen som skyddar det redaktionella oberoendet. Vårt oberoende från maktsfärer i samhället säkras också via bestämmelserna i sändningstillståndet. Public service-företagens ägarstiftelse Förvaltningsstiftelsen utgör en buffert mellan programföretagen och staten. SR har ett brett uppdrag och villkor som ska gälla hela den sexåriga tillståndsperioden fram till slutet av 2025.

– Å andra sidan kan jag konstatera att det bara krävs en enkel riksdagsmajoritet för att förändra vårt uppdrag, organisation och finansiering. Det är inte ett tillräckligt skydd för att värna vårt oberoende och risken för framtida politisk styrning.

Vad behöver göras för att stärka oberoendet?
– Just nu utreds det om vi i Sverige via grundlag ska skydda public service oberoende. De som verkligen tycker att vi är viktiga för samhället har här en möjlighet att värna Sveriges Radio från kortsiktiga politiska beslut, skydda de demokratiska principer som public service står för och som en överväldigande stor majoritet av svenska folket uppenbart uppskattar eftersom 7,2 miljoner varje vecka tar del av vårt utbud, menar Cilla Benkö.

DNs Martin Jönsson skriver i en analys idag att Johnsonregeringens verbala attacker på BBC – i likhet med det senaste årets svenska debatt om public service – inte i första hand handlar om att få gehör för de konkreta förslagen, utan om att äga debatten:

”Att etablera 'sanningar' om vänstervridning, maktfullkomlighet och en distansering från 'folket'. Det fungerar som alla andra påverkanskampanjer: genom att förändra språkbruket och försätta motståndaren i en nästan hopplös försvarssituation”, skriver Jönsson.

Fler avsnitt
Fler videos