Gå direkt till textinnehållet

”Domstolar bryter mot lagen”

Datainspektionen riktar skarp kritik mot domstolarnas besöksdatorer som gör det möjligt att i detalj kartlägga hur enskilda personer förekommer i olika mål och ärenden.

Datainspektionen har granskat besöksdatorerna hos tre tingsrätter och en förvaltningsrätt. Samtliga fyra domstolar har besöksdatorer som allmänheten kan använda som är ett led i allmänhetens rätt till insyn i domstolarnas verksamhet, enligt offentlighetsprincipen.

Datainspektionen är kritisk till hur mycket information som kan nås via besöksdatorerna. Vid inspektionerna gjordes slumpmässiga sökningar på besöksdatorerna. I ett mål angavs den misstänktes för- och efternamn. Vid sökning på namnet framkom att personen även förekom i tre andra brottmål vid tingsrätten. I de brottmål där personen var vårdnadshavare framgick även uppgift om ytterligare en vårdnadshavare. Även den personen angavs med namn och vid sökning framkom att denne förekom i ytterligare ett brottmål.

”Via besöksdatorerna går det att få fram betydligt mer information än vad domstolarna är skyldiga att förse allmänheten med för insyn i domstolarnas verksamhet. Systemet gör det enkelt för vem som helst att kartlägga enskildas förehavanden. Det är inte syftet med offentlighetsprincipen,”säger Datainspektionens jurist Erika Uddén.

Datainspektionen konstaterar även att i de fall en persons namn enligt domstolen ska omfattas av sekretess så visas i ett flertal fall ändå personnumret.

Fler avsnitt
Fler videos