Gå direkt till textinnehållet

DN klandras för demonisering

Pressens opinionsnämnd klandrar Dagens Nyheter för att i ett reportage om vuxenmobbning ha demoniserat en person.

DN publicerade i maj 2010 ett reportage under rubriken Så bröt chefen ned en människa. Det framgick att mobbning är ett arbetsmiljöbrott i Sverige, även om inga arbetsgivare hittills har dömts för brottet.

Presentationen av serien som reportaget ingick i upptog DN Kulturs förstasida och reportaget löpte över två uppslag.

Reportaget handlade om en person S, 45 år, som brutits ned av sin chef och nu befann sig på en sluten psykiatrisk avdelning, intagen på grund av självmordsrisk. Diagnosen var posttraumatiskt syndrom, inte på grund av att han deltagit i krig, utan på grund av sina upplevelser på företaget M (namngivet) där han arbetade.

Han påstods bland annat ha beordrats att utföra arbeten på ägaren A:s privata gård under julledigheten. S blev allt oftare beordrad att utföra arbeten åt ägaren och hans familj.

Successivt bröts mannen ner. Trots det avfärdade Försäkringskassan, länsrätten och kammarrätten hans berättelse och ansåg inte att hans sjukdom skulle räknas som arbetsskada, varför han inte heller hade rätt till livränta.

Allmänhetens pressombudsman, PO, konstaterar att vuxenmobbning på arbetsplatser har ett mycket stort allmänintresse, men att innan en person utpekas som skyldig till att ha brutit ner en annan människa måste faktaunderlaget granskas mycket noga.

PO slår fast att vissa av de omdömen som lämnas om företagsägaren A i artikeln svårligen kan accepteras ur ett pressetiskt perspektiv. Även om greppet i reportaget är litterärt är publiceringen journalistisk och trots formen kan inte vad som helst sägas om namngivna personer, enligt PO.

PO exemplifierar bland annat genom att hänvisa till att A kallats torterare.

Enligt PO har skribenten och DN demoniserat A på ett sätt som inte är förenligt med en ansvarig publicistisk hållning inför den publicistiska uppgiften.

PON delar åsikten och klandrar DN för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Fler avsnitt
Fler videos