Gå direkt till textinnehållet

Den digitala generationsklyftan minskar

Svenskarnas mediedag blir allt mer digital. Den digitala klyftan mellan generationer består men minskar sakta.

Det är några av slutsatserna i Myndigheten för press, radio och tv:s rapport om svenskarnas mediekonsumtion 2020.

Rapporten bygger på siffror från bland annat MMS, Nordicom och Kantar Sifo, och gör jämförelser bakåt i tiden.

De stora skillnaderna mellan ungas och äldres mediekonsumtion bekräftas av rapporten: 15-24-åringarna lägger mest tid på medier, särskilt sociala medier och strömmad musik, medan de äldsta (65-79 år) ser mest på tv och lyssnar mest på radio.

Annons Annons

Men mer än hälften i den äldsta åldersgruppen, över 76 år, använder sig idag av internet i sin smartphone dagligen.

Hushållens genomsnittliga medieutgifter ökade från knappt 17 000 kronor under 2014 till runt 20 000 kronor under 2018. Merparten av pengarna läggs på accesskostnader och rörlig bild.

Den totala genomsnittskonsumtionen var förra året 367 minuter per dag; att jämföra med 352 minuter 2009 och 321 minuter 1979.

Fler avsnitt
Fler videos