Gå direkt till textinnehållet

Datainspektionen kritiserar ”spionlag”

Datainspektionen är kritisk till det lagförslag som ger polisen större befogenheter att använda hemlig avlyssning och kameraövervakning för att utreda spioneri. Detta eftersom det saknas en analys av hur förslaget kommer att påverka skyddet av den personliga integriteten.

Utredningen "Spioneri och annan olovlig underrättelseverksamhet" har tagit fram ett förslag på hur skyddet mot främmande makts underrättelseverksamhet ska stärkas i svensk lag. Bland annat föreslås att polisen ska få möjlighet att använda hemlig teleavlyssning och hemlig kameraövervakning för att förhindra och utreda nya kategorier av brott som rör spioneri.

Datainspektionen anser att det saknas en analys som belyser vilka konsekvenser lagförslaget har för skyddet av den personliga integriteten.

”Det är beklagligt att utredningsförslag som griper in i sådana grundläggande fri- och rättigheter som rätten till respekt för privatlivet inte innehåller tillfredsställande analyser av konsekvenserna för den personliga integriteten,” säger Datainspektionens tf generaldirektör Hans-Olof Lindblom i ett pressmeddelande

Annons Annons

Även Journalistförbundet, Utgivarna och Justitiekanslern har kritiserat lagförslaget.

 

 

Fler avsnitt
Fler videos