Gå direkt till textinnehållet

Kommunikationschef ringde chefredaktör – JO kritiserar kommunen

Kommunikationschefen i Sotenäs kommun ringde Bohusläningens chefredaktör med frågor om en reporter som granskat kommunen. JO riktar kritik mot kommunstyrelsen.

I januari 2021 JO-anmälde Bohusläningens chefredaktör kommunikationschefen i Sotenäs för att försöka försvåra tidningens granskning. Kommunikationschefen hade ringt upp tidningen med frågor om en reporter som granskat en planerad större satsning i kommunen. Enligt chefredaktören hade kommunikationschefen sagt att hon inte tänkte släppa fram några samtal från reportern till tjänstemän eller politiker i kommunen, och krävde att reportern skulle bytas ut. Skälet var att reportern tidigare varit aktiv i ett politiskt parti och haft en blogg med politiska åsikter.

Sotenäs kommun lät ett konsultbolag göra en utredning, som kommunstyrelsen ställde sig bakom. Kommunen uppger i sitt svar till JO att kommunikationschefen inte krävde att reportern skulle bytas ut och att samtalet haft till syfte att få veta i vilken egenskap reportern kontaktat kommunen: som journalist eller som politisk bloggare.

Kommunstyrelsen framförde också att det var omöjligt för en tjänsteman att försvåra för Bohusläningen att kontakta medarbetare i kommunen, eftersom det går att nå dem direkt via växeln eller kommunens hemsida.

Annons Annons

JO konstaterar att ord står mot ord om vad som sades i samtalet mellan chefredaktören och kommunikationschefen. Men att kommunikationschefen tog kontakt med Bohusläningens redaktion i stället för med reportern i fråga gör det svårt att uppfatta agerandet ”på något annat sätt än som ett ifrågasättande av [reportern] på grund av hans politiska åsikter och som ett uttryck för missnöje från kommunens sida”, skriver JO.

En myndighet får som utgångspunkt inte agera endast mot bakgrund av åsikter en person gett uttryck för tidigare. Kommunikationschefens agerande stred därmed enligt JO mot regeringsformens krav på saklighet, vilket kommunstyrelsen i Sotenäs kommun kritiseras för.

Fyra ledamoter i kommunstyrelsen (för S, MP, V och en partilös ledamot) lämnade protokollsanteckningar där de framförde att Sotenäs kommun bör vara öppen och transparent och att journalister måste få göra sitt arbete.

Fler avsnitt
Fler videos