Gå direkt till textinnehållet

Datainspektionen höjer rösten mot Gällivare: Hot om polisanmälan

Striden mellan Datainspektionen och Gällivare kommun går vidare. Inom kort väntar inspektion på platsen för att tillse att datalagen efterlevs, meddelar DI i ett svar på kommunens yttrande.Bryter kommunen mot reglerna kan polisanmälan bli aktuell.

Striden mellan Datainspektionen och Gällivare kommun går vidare. p(ingress). Inom kort väntar inspektion på platsen för att tillse att datalagen efterlevs, meddelar DI i ett svar på kommunens yttrande.

Bryter kommunen mot reglerna kan polisanmälan bli aktuell.

I förra veckan beslutade Gällivare kommun att strunta i Datainspektionens förbud mot att lägga ut protokoll och diarier med namnuppgifter från nämnder på Internet (se tidigare artiklar i Journalisten 21, 23 och 25/97).

Grundlagarna tryckfrihetsförordningen och regeringsformen står över datalagen, hävdade kommunen i sitt svar på Datainspektionens kritik.

Inkonsekvent

Det är inkonsekvent att endast kommunstyrelsens protokoll får visas avidentifierade, skriver Gällivares kommunalråd Märit Palo i svaret och hävdar att demokratisk insyn i beredande nämnder förhindras eller försvåras.

Hon hänvisar också till att riksdagen inte avidentifierar sina protokoll och handlingar när Rixlex läggs ut på Internet.

Sedan Datainspektionen i augusti kontaktade kommunen har bara kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens protokoll lagts ut.

Måste ansöka om tillstånd

Datainspektionen skriver i sitt beslut över kommunens yttrande att Gällivare måste ansöka om tillstånd för att få lägga ut protokoll och diarier på det sätt som kommunen vill.

— Vi kommer att göra en inspektion i Gällivare, prata med de ansvariga på plats och se hur de ställer sig till våra synpunkter, säger avdelningsdirektör Kristina Blomberg.

För att få presentera enskilda personers namn i protokoll och diarier måste kommunen ha Datainspektionens medgivande, något som myndigheten inte anser stå i konflikt med offentlighetsprincipen eller regler i grundlagarna. Om kommunen väljer att lägga ut material utan att ha tillstånd kommer Datainspektionen att vidta åtgärder för att tillämpa lagen.

— Polisanmälan kan bli aktuellt, säger Kristina Blomberg.

Dokumenten och övrig bakgrundsinformation har Gällivare kommun samlat på hemsidan.

Fotnot: Presentationen av personnamn i Rixlex har möjliggjorts genom en särskild lag (lagen om personuppgifter i riksdagens informationssystem Rixlex, 1993:825).

Fler avsnitt
Fler videos