"Om vi kan hitta individanpassade lösningar kan vi dels få lägre lokalkostnader, dels öka arbetstagarnas trivsel", säger Peter Fellman, DI, om varför fortsatt distansarbete utreds. FOTO: Tor Johnsson

Bonnier News utreder permanent distansarbete

2 september, 2020

Coronakrisen Bonnier News vill ge fler chansen att jobba hemifrån, även efter coronakrisen. Journalistförbundet varnar för svåra gränsdragningar.

Dagens Industri-gruppen och Bonnier News har startat parallella utredningar för att undersöka möjligheten till utökat distansarbete på frivilligbasis efter krisen.

Planen är att övergå till funktionsbaserade arbetsplatser, där det finns färre arbetsstationer än medarbetare. Eftersom en andel av medarbetarna vid varje enskilt tillfälle inte är på kontoret ska platserna ändå räcka. Vinsten för arbetsgivaren är lägre lokalkostnader.

– Vi är medvetna om att det inte har varit lyckat med funktionsbaserat arbete på många arbetsplatser där man provat. Men med erfarenheterna vi fått under coronakrisen har vi en annan ingång. Vi vill utreda om det är möjligt, säger Peter Fellman, chefredaktör på Dagens Industri och affärsansvarig för DI-gruppen.

– Vi har alla tvingats gå en grundkurs i hur man distansarbetar och vi ser att det inte har påverkat produktiviteten negativt i någon nämnvärd grad. Det finns vissa kreativa möten som inte fungerar bra digitalt, men många rutinmöten går utmärkt. Vissa älskar att arbeta på det här sättet, andra tycker inte om det. För somliga passar det bra under en period i livet, när man har småbarn till exempel. Om vi kan hitta individanpassade lösningar kan vi dels få lägre lokalkostnader, dels öka arbetstagarnas trivsel. Det främsta skälet att vi tittar på det här är att vi tror att vi blir mer attraktiva som arbetsgivare om vi erbjuder ett modernt och flexibelt arbetssätt.

Flera undersökningar visar att det bland svenska arbetstagare finns starka önskemål om möjlighet till distansarbete. En av dem, beställd av Tele2 i april, visade att 39 procent av de som jobbade hemifrån på heltid under våren var mer nöjda med sin arbetssituation och 36 procent uppgav att de jobbade mer effektivt.

Hur blir det med arbetsmiljöansvaret och om den anställde får ökade privata kostnader för att jobba hemifrån?
– Det är bland annat det vi vill undersöka. Arbetsgivaransvaret kvarstår förstås. Vi har budat hem stolar, bord och datorer till medarbetare under våren för att de ska kunna ha en bra arbetsmiljö.

Markus Anderdahl, ombudsman på Journalistförbundet, tycker att initiativet på Bonnier News och DI är intressant:

– Funktionsarbetsplatser brukar med goda skäl möta hårt motstånd från personalen. En stor andel av medarbetarna har svårigheter med att arbeta på det sättet. Men om man utgår från de anställdas egna önskemål om arbete hemifrån kan det motståndet minska. Det är en ny infallsvinkel.

Den största faran som Markus Anderdahl ser är att man tar bort för många arbetsplatser, så att det blir tvingande att jobba hemifrån. Han varnar också för att som enskild anställd nå en överenskommelse med sin chef om villkoren för hemarbete.

– Det är jätteviktigt att en sådan här förändring förhandlas med klubbarna. Det finns problem man kanske inte tänker på, och svåra gränsdragningar. Täcker försäkringarna skador som uppstår under arbete i hemmet? Det kan bli svårare för arbetsgivaren att upptäcka och förhindra arbetsmiljöproblem när arbetstagaren jobbar hemifrån.

Om man får ökade kostnader för el eller it hemma, ska arbetsgivaren betala det?
– Arbetsgivaren ska stå för merkostnader med koppling till jobbet. Om man ser att man har en ökad elförbrukning nu i april och maj på grund av hemarbete, tycker jag att man ska ta upp det med sin arbetsgivare.

Coronakrisen

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies