Gå direkt till textinnehållet

Axberger sågar presstödsförslaget

Presstödskommitténs ordförande Hans-Gunnar Axberger kommer att reservera sig mot det förslag hans egen kommitté presenterar den 11 september.

Axberger hade hellre sett ett förslag som liknar det Journalistförbundet presenterade före sommaren – med ett redaktionellt stöd i stället för ett papperstidningsstöd.

Under sommaren har huvuddragen i det betänkande Presstödskommittén lämnar till kulturdepartmentet i september läckt ut. Det nuvarande presstödssystemet upphör 2016 och det nya förslaget ska gälla från 2017.
Bland annat föreslås att distributionsstödet slopas och att storstadsstödet till Svenska Dagbladet och Skånska Dag­bladet tas bort. Dock kommer trappan i driftstödet att förändras så att stödet till SvD blir ganska oförändrat medan Skånskan förlorar en hel del.
Om upplagan inte förändras fram till 2017 skulle SvD ha fått 45 miljoner kronor i driftstöd med det nuvarande systemet, men med det nya systemet blir stödet i stället 40 miljoner kronor. Driftstödet minskar alltså för SvD med cirka tio procent med det nya systemet. För Skånskan innebär det nya systemet en minskning av driftstödet med en tredjedel, från 31 miljoner till 21 miljoner med oförändrad upplaga.
Stödet till övriga andratidningar är tänkt att öka.

Dessutom vill kommittén att det skjuts till extra pengar i ett omställningsstöd från papper till digitalt, men bara för de tidningar som redan är berättigade till driftstöd. Pengarna ska öronmärkas för investeringar i teknik som behövs för att klara övergången.
Dessutom ska digitala prenumerationer likställas med pappersprenumerationer, enligt förslaget, vilket innebär att stödet inte blir lägre för digitala tidningsprenumerationer som det är i dag.

Presstödskommitténs ordförande Hans-Gunnar Axberger är besviken över förslagen i betänkandet som kommittén kommer att överlämna till kulturministern nästa vecka. Han beskriver arbetet i kommittén som ”stökigt” och säger till Journalisten att han kommer att reservera sig.
– Politikerna har velat bevara det nuvarande systemet medan jag vill ha ett moderniserat me­diestöd. Jag anser att presstödsförordningen är uppenbart föråldrad. Den skapades på 70-talet och har inte förändrats nämnvärt sedan dess. 2017 när den nya förordningen ska börja gälla kommer mediesituationen att vara så förändrad att stödet inte fyller den funktion som det var tänkt att fylla, säger Hans-Gunnar Axberger.

Vad hade du velat se för system i stället?
– Ett stöd som är öppet för alla medieformer, inte bara prenumererade tidningar. I princip är det professionell oberoende journalistik som bör stödjas, inte me­dieföretag. Journalistförbundets förslag före sommaren var intressant, men kom för sent, då hade politikerna i praktiken redan bestämt sig.

Fler avsnitt
Fler videos