Gå direkt till textinnehållet

Återanvända citat vanligt under Akademie-rapporteringen

Under rapporteringen av krisen i Svenska Akademien våren 2018 så återanvände våra fyra största dagstidningar ofta citat från andra medier. Så mycket som en sjättedel av artiklarna utgjordes av citat från en redan tidigare publicerad text, visar en studie från Nordicom.

En studie publicerad av Nordicom vid Göteborgs universitet undersöker i vilken utsträckning svenska dagstidningar återanvände citat från andra medier i samband med rapporteringen av krisen i Svenska Akademien våren 2018.

Det handlar om citat från intervjuer, men även sms och sociala medier, främst från Svenska Akademiens ledamöter, men även från andra offentliga personer, skriver Nordicom i ett pressmeddelande. 

Nästan en sjättedel av innehållet visade sig vara citat från en redan tidigare publicerad text. En del artiklar utgörs helt och hållet av beskrivningar av vad som sagts i intervjuer från andra medier. Det vanligaste visade sig vara att tidningarna blandar nya uttalanden med återanvända citat.

Annons Annons

Undersökningen bygger på en analys av 120 artiklar publicerade under våren 2018 i Sveriges fyra största dagstidningar: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen. 

Artikelförfattaren Sanna Skärlund, lektor i svenska vid Högskolan i Halmstad, menar att återanvändningen kan leda till problem och orsaka en ”självrefererande kultur”.

− Då blir tidningarna nästan som ett slutet system där samma information cirkuleras runt i alla medier utan att det tillkommer nya fakta. Det blir en väldig likriktning inom medierna om journalister till stor del sysslar med att hänvisa till varandra i stället för att göra egna efterforskningar och ta kontakt med nya källor som kan ge andra perspektiv på de skeenden som beskrivs, säger Sanna Skärlund i en kommentar.

Sanna Skärlund understryker att artiklarna om krisen i Svenska Akademien antagligen är ett extremfall, men menar ändå att återanvändningen av publicerat material är något som har ökat, vilket exempelvis visat sig i utländsk forskning. 

Expressens chefredaktör Klas Granström ser inget konstigt i deras bevakning. 

– Vi har ett mycket ambitiöst arbete med egna nyheter men också ett väldigt brett bevakningsuppdrag, så att vi i vår nyhetsbevakning har både egna uppgifter och referenser till andra medier ser jag som helt naturligt, säger han till Journalisten.

Fler avsnitt
Fler videos