Gå direkt till textinnehållet

Annica Grimlund avgår i protest som tidningschef på Lärarförbundet

Lärarförbundets tidningschef Annica Grimlund avgår i protest mot förbundets inskränkningar i tidningarnas oberoende. På redaktionerna är stämningen upprörd. 

Journalisten har i flera artiklar under hösten och vintern berättat om hotet mot Lärarförbundets tidningars oberoende ställning. I december kom lugnande besked för redaktionerna – förbundsstyrelsen beslutade att utgivarskapen ska ligga kvar hos chefredaktörerna. Journalistklubbens ordförande Niklas Arevik var ändå orolig för att oberoendet var hotat.

”Spontant känner jag att det finns motsägelsefulla formuleringar som det är svårt att förhålla sig till som journalist. Å ena sidan står det uttryckligen att chefredaktören ska vara ansvarig utgivare och fatta redaktionella beslut, men sen ska tidningarna företräda förbundets fastslagna politik samt att planering ska ske i samarbete med Lärarförbundets kommunikation. Det går inte ihop”, sade journalistklubbens ordförande Niklas Arevik till Journalisten i december.

Nu besannas journalistklubbens oro. På ett möte på tisdagen presenterade den nyligen tillsatta styrgruppen hur man skulle gå vidare i förändringsarbetet. Förslaget kom som en chock för journalisterna på mötet.

Bland annat ska kommunikationsavdelningen och redaktionerna fysiskt sitta tillsammans. All kommunikation ska ”ledas och planeras samordnat”. ”Nyheter, berättelser och opinionsbildning ska dra åt samma håll”, enligt styrgruppen.

Journalisterna och Lärarförbundets kommunikatörer ska framöver ägna sig åt ”journalistiska metoder för berättelsekommunikation” i ett ”sambruk”.

I samband med presentationsmötet i går meddelade Annica Grimlund att hon avgår ur styrgruppen, samt att hon frånsäger sig allt arbetsmiljöansvar för tidningsredaktionerna. Anledningen var att hon inte ställer upp på styrgruppens förslag. Styrgruppen i övrigt består av Lärarförbundets kommunikationschef och vice kanslichef.

I dag på onsdagsförmiddagen meddelade Annica Grimlund personalen att hon avgår som avdelningschef för Lärarförbundets tidningar.

På tidningsredaktionerna är stämningen upprörd. Journalistklubbens ordförande Niklas Arevik har full förståelse för Annica Grimlunds beslut:

– Styrgruppens plan är helt oacceptabel. De har tolkat förbundsstyrelsens beslut helt annorlunda än vad vi gör. Det som styrgruppen presenterade på mötet omöjliggör fortsatt oberoende eftersom vi ska sitta tillsammans och planera tillsammans, med kommunikationsavdelningen, säger han.

Journalisten har varit i kontakt med Lärarförbundets pressavdelning som meddelat att förbundet vill svara skriftligt på frågor, vilket Journalisten inte accepterat utan i stället bett om en telefonintervju. Lärarförbundet har då avböjt att kommentera ”med hänsyn till den pågående interna arbetsprocessen och alla inblandade i den”.

Fler avsnitt
Fler videos