Oberoendet kvar - men osäkerhet kring uppdraget

14 december, 2017

Krisen på Lärarförbundets tidningar Utgivarskapet blir kvar på redaktionerna vid Lärarförbundets tidningar.

Journalisten har tidigare berättat om Lärarförbundets planer på att förändra tidningsredaktionernas arbete. Vid ett möte i onsdags sattes det nya redaktionella programmet och det är framför allt två saker som nu förändras, menar journalistklubben.

Skrivelsen att tidningarna ska granska ”förbundets inre- och yttre liv” är nu är borta. Det andra är en skrivelse som har tillkommit vilket lyder: ”Planering sker i samarbete med övriga delar av Lärarförbundets kommunikation. Den gemensamma processen anger teman och inriktning för innehållet.”

- Spontant känner jag att det finns motsägelsefulla formuleringar som det är svårt att förhålla sig till som journalist. Å ena sidan står det uttryckligen att chefredaktören ska vara ansvarig utgivare och fatta redaktionella beslut, men sen ska tidningarna företräda förbundets fastslagna politik samt att planering ska ske i samarbete med Lärarförbundets kommunikation. Det går inte ihop, säger Journalistklubbens ordförande Niklas Arevik.

Är det här självständig journalistik?

- Det är omöjligt att svara på bara utifrån det här dokumentet. Det måste prövas i praktiken. På mötet igår var kanslichefen nere och pratade med alla. Han försäkrade oss om att det journalistiska oberoendet är ohotat. Det är ju positivt, men det återstår att se, anser vi i klubben.

Hur besvikna är ni?

- Det här har varit en process under hela hösten som har varit illa skött, vi är kritiska till det hemlighetsmakeri som har omgärdat hela processen med bristfälliga konsultrapporter och locket på. I tisdags fick vi ta del av det nya förslaget bara två timmar innan förhandlingen. Men vi har också varit förberedda på det värsta, och det hade ju kunnat vara värre. Positivt är att kanslichefen säger att oberoendet är ohotat. Men som sagt det återstår att se, menar Arevik.

Det uttalade uppdraget att granska det egna förbundet är nu alltså borta. 

- Det har vi naturligtvis lyft både i förhandlingen och vid mötet igår. Kanslichefen hävdar att den praktiska tolkningen är att det inte ska vara ett prioriterat uppdrag att granska förbundets inre och yttre liv, men det finns inget uttryckligt förbud eftersom det är chefredaktören som fattar beslut.

Hur går ni vidare nu?

- Nu får vi helt enkelt slicka såren och jobba på som vi alltid har gjort. Sen får vi se om vi tillåts göra det på samma sätt. Beslutet är fattat så det ligger fast, det finns ingen möjlighet för oss att ändra på det nu. Många av oss känner ändå att det ska bli intressant att se hur detta dokument kommer tolkas i praktiken.

Örjan Björklund är chefredaktör och ansvarig utgivare vid Lärarnas tidning.

- Kanslichefen var väldigt tydlig med att ansvarig utgivare fattar besluten, men det är lite luddigt förmulerat i dokumentet. Det finns förstås en rädsla att det sätter sig i bakhuvudet på oss, och det finns en risk att man blir försiktig. Det är nu min uppgift att se till att det inte påverkar oss på det sättet. Vi ska skriva om det som är relevant för läsarna.

Ur det nya redaktionella programmet för de 12 tidningarna under Lärarförbundet:

Ansvarig utgivare och ansvarig för journalistiska avgöranden är chefredaktören. Tryckfrihetsförordningen är tidningarnas rättsliga grund. Spelreglerna för press, radio och TV är tidningarnas etiska grund.

Gemensam process för all kommunikation

Lärarförbundets tidningar utgör en del av Lärarförbundets många sätt att kommunicera med medlemmar och omvärld. Medlemsnytta och ökad facklig styrka genom många medlemmar ska alltid stå i fokus för Lärarförbundets tidningar. Planering sker i samarbete med övriga delar av Lärarförbundets kommunikation. Den gemensamma processen anger teman och inriktning för innehållet.

Redaktionskommitté

Till Lärarförbundets tidningar knyts en redaktionskommitté som består av chefredaktör samt förtroendevalda medlemmar som utses av förbundsstyrelsen. Redaktionskommitté träffas minst två gånger per år och syftet är att regelbundet följa upp tidningarnas verksamhet i relation till syfte och uppdrag. Redaktionskommittén har en rådgivande roll och bidrar med idéer och uppslag till redaktionen. Utöver redaktionskommittén kan redaktionen ha valfria referensgrupper inom olika medlemsgrupper i syfte att utvärdera, förmedla idéer, relevans och uppslag till redaktionen.

Krisen på Lärarförbundets tidningar

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies