Ledare

Helena Giertta Chefredaktör
skicka e-post rss

Ibland måste journalister
bryta mot lagen

29 december, 2011

Många har kommenterat domen och straffsatsen för Martin Schibbye och Johan Persson. De flesta kräver större och kraftfullare åtgärder från Sverige för att de ska bli fria. Jag tillhör dem, och har redan skrivit flera gånger om saken.

Men en del invänder om och om igen "men de har ju brutit mot etiopisk lag". Som om det vore relevant. Rättssystemet i en diktatur är per definition inte rättvist, och kan inte respekteras som om det vore det.

Journalister är inte den nya adeln, som de föraktfullt kallas, när de i sitt arbete ibland tvingas gå utanför lagen. Tvärtom; när journalistiken utövas som det är tänkt - i demokratins, rättvisans och yttrandefrihetens namn  gör den det för alla människors rätt till fri press och yttrandefrihet. Då är det  befogat att journalister bryter mot lagar. (Det finns som bekant tillfällen då journalister bryter mot lagen av mindre ädla motiv, exempelvis när journalisterna på News of the World avlyssnade kända och okända personer, vilket är en helt annan sak.)

Om lagarna inte skyddar det fria ordet, så ska vi vara oerhört tacksamma för att det finns personer som är beredda att bryta mot lagen för att ändå kunna rapportera om sanningen. Utan det, skulle snart sagt inget land ha yttrandefrihet och fri press.  

Det är uppenbart i Johan Persson och Martin Schibbyes fall att de hade för avsikt att berätta om gömda, väsentliga sanningar.

Men det verkar som om vi också måste bli mycket mer uppmärksamma på vad som händer i vårt eget land. Hur kommer det sig, till exempel, att en åklagare bestämmer sig för att väcka åtal mot Expressen för vapenbrott.

Det är ju så uppenbart att reportern och utgivaren köpte ett olagligt vapen för att visa för allmänheten på en stor fara. Allmänintresset, i betydelsen samhällsintresset,  är förstås enormt för ett sådant reportage.

Att Expressen sedan omedelbart lämnade pistolen till polisen visar med önskvärd tydlighet vad syftet var. Utan brottsligt uppsåt, finns knappast skäl att väcka åtal.

Ändå har kammaråklagare Jörgen Larsson valt att göra just det. I mina ögon ser det ut som en attack mot journalistiken.

För det är ju, precis som Thomas Mattsson skriver i sin blogg, vanligt att man försöker visa på samhällsfenomen genom att journalisten ikläder sig en annan roll.

Det finns fler oroande tecken i Sverige, som fotoförbudet som har fått starka försvarare. Men var finns de starka rösterna emot? De finns förstås, men de borde vara ännu fler och höras ännu starkare.

Man kan inte generellt uppmana journalister att begå brott för att avslöja brister i samhället, men när någon gör det och gör det i akt och mening att avslöja, berätta och blottlägga väsentliga sanningar, då ska de ha vår respekt.

Expressens avslöjande om hur lättillgängliga illegala vapen är i Malmö var just sådan väsentlig journalistik, det borde åklagaren också inse.

Och jag är säker på att Martin Schibbye och Johan Persson hade publicerat väsentlig journalistik från Ogaden, om de bara kommit därifrån. Alla vi som anser att demokrati och yttrandefrihet är värt att slåss för har en skyldighet att stödja dem och andra som tar risker för att visa på orättvisor eller missförhållanden.

Reportrar utan gränsers summering av 2011 visar att antalet journalister som fängslats eller tillfälligt arresterats har ökat med närmare hundra procent till 1 044. Antalet dödade har ökat med 16 procent till 66 personer. Det pågår en attack mot journalister och det fria ordet och vi måste bekämpa den utvecklingen överallt.

Kommentarer

Det finns 22 kommentar på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.
Inlagt av Helena Giertta fre, 2011-12-30 11:05

Anders Andarve | 29 dec 2011, 12:35

Självklart – Men de skall också ta sitt straff om de åker fast. Det gäller i alla världens länder. En Journalist står inte över lagar och regler.Enbart Diplomater som har imunitet world wide.

Inlagt av Helena Giertta fre, 2011-12-30 11:07

Trams | 29 dec 2011, 12:43

Kära Helena Giertta, jag och många andra människor ute i samhället ser inte er journalister som några frihetskämpar, tvärtom tillhör ni en yrkeskategori som närmast kan likna yrkeskriminella. Er uppgift att skriva om sanningen i samhälle, politik och orättvisor existerar icke längre, då allt är politsierat. Att ni nu ttrumpetar ut försvarstal om det fria ordet, pressfrihet och hur orättvis världen är som inte ger er immunitet, ja det är ju väldigt märkligt. Man glorifierar även journalister och yrkessrollen, man säger att det är farligt, men hur många av världens övriga yrken är inte värre, och bör upplysas. Jag tycker det luktar illa om er, varje rad ni skiter ut i spalterna ökar på fientligheten mot er och er yrkesroll, jag tror ni känner av det oxå för majoriteten av svenskarna skiter fullkomligt i er och dessa 2 hjältar men ni är förståss för tröga att förstå att ni begår ett kollektivt självmål med varje rad, varje ord. Gör en j-a poll om detta och fråga vad folk verkligen tycker, så får du svaret.

Inlagt av Helena Giertta fre, 2011-12-30 11:08

Henrik Gustafsson | 29 dec 2011, 13:13

En mycket märklig artikel. Menar Giertta att det i Sverige bör vara tillåtet för journalister att i tjänsten begå brottsliga gärningar utan straff? Att journalister i dag inte har den rätten är ju uppenbart. Hur tänker Giertta att en sådan lagstiftning skulle se ut? Vem eller vilka skulle avgöra vilka brott som var befogade att begå med hänsyn till målet? Skulle bedömningen göras av journalisterna själva som ju genom sitt yrkesval bevisat att de har en så hög moral och etik att de kan stå utanför juridisk kontroll? Eller ska någon myndighet, som åklagare, i efterhand granska gärningarna för att avgöra om de är försvarliga i förhållande till den journalistiska vinsten? Ska även amatörjournalister, bloggare etc. omfattas av samma rätt att begå brott? Giertta nämner News of the World-skandalen och menar att det är de “mindre ädla” motiven som skiljer denna från sådana journalistiska brott som skulle vara tillåtna. Menar Giertta att t.ex. olovlig avlyssning eller att hacka röstbrevlådor skulle kunna vara acceptabla journalistiska metoder om bara motiven var tillräckligt ädla och att journalister som utförde sådana brott i dessa fall skulle gå fria från straff? Vilka motiv skulle det i så fall röra sig om där dessa brott skulle vara tillåtna för journalister?

Avslutningsvis bör Giertta skaffa en juridisk ordbok. Vapnet har ju uppenbarligen inskaffats avsiktligen och väl medvetet om att tillstånd för att införskaffa ett sådant vapen saknades. Det har alltså gjorts uppsåtligen och inte av oaktsamhet. lagen.nu/begrepp/Upp…

Inlagt av Helena Giertta fre, 2011-12-30 11:08

Helena Giertta | 29 dec 2011, 14:09

Ibland är det enda sättet att få fram graverande uppgifter, att bryta mot en lag. Att man tvingas göra det i diktaturer är ganska självklart. Det går heller inte att uppmana till detta, eftersom det kan vara förenat med stor fara. Men om någon vågar och på eget bevåg reser in i ett område som är stängt, som Ogaden, så är den journalisten värd respekt och ska få det stöd den behöver.
När det gäller Expressens inköp av ett illegalt vapen, var syftet endast att visa på ett viktigt samhällsproblem. I ett motsvarande fall på Island, tackade polisen i stället den aktuella reportern. Det är så det borde gå till i ett öppet och fritt samhälle. Samhällets reaktion borde vara: Tack för att ni visade oss på detta problem,nu kan vi kanske göra något åt det.
Det är också en helt annan sak att gå över gränsen och lyssna av kändisar enbart för skvallerintresset, som i fallet med News of the World. Där finns inget allmänintresse i betydelsen samhällsintresse av att informationen kommer fram.
Distinktionen är förstås svår, och måste avgöras i varje enskilt fall.

Inlagt av Helena Giertta fre, 2011-12-30 11:09

Journalister | 29 dec 2011, 15:14

Helena Giertta: “Men om någon vågar och på eget bevåg reser in i ett område som är stängt, som Ogaden, så är den journalisten värd respekt och ska få det stöd den behöver.”

- Detsamma kan tyckas om bankrånare som riskerar att bli skjutna, samt få långa fängelsestraff. Den lilla skillnaden kan dock vara “godheten” i gärningen, där man så gärna glorifierar journalisten och bortser från att det är en väldigt lukrativt inkomstkälla samt att det oftast nuförtiden handlar om att gynna sin egna politiska agenda. Detsamma kan man inte säga om dom verkliga hjältarna som bistår mat, sjukvård och annan nödhjälp till krigshärjade områden, dom jobbar dessutom ofta gratis. Så min syn på “utrikeskorrespondenter” – (dvs fritidsjournalister på semester med terrorister) är att det är ett spännande yrke, farligt ibland och välbetalt, alltså inte så stor skillnad mot att vara krabbfiskare i alaska.

Inlagt av Helena Giertta fre, 2011-12-30 11:09

Henrik Gustafsson | 29 dec 2011, 15:17

Helena Giertta, du duckar fortfarande från frågan hur ett sådant system ska se ut som tillåter journalister att begå brott i tjänsten “för att visa på ett viktigt samhällsproblem.” Du skriver att distinktionen är svår och “måste avgöras i varje enskilt fall” men ingenting om vem som ska göra detta och hur det ska göras. Innan du kan lämna några svar på detta väljer jag att bortse från dina övriga åsikter eftersom de saknar praktiskt värde.

En annan sak är att du verkar tycka att det är oproblematiskt att journalister illegalt har inköpt skjutvapen av kriminella då detta enbart skulle vara med syfte att visa på ett viktigt samhällsproblem. Några frågor kring detta:
1) Den finns inga etiska problem med att man ekonomiskt har stött en kriminell verksamhet? Att vapnet skulle vara borta från gatorna är väl ganska naivt? Det är sålt till reportern med vinst och vinsten går med all sannolikhet in i verksamheten och nya vapen kommer snabbt ut på marknaden.
2) Är syftet verkligen enbart att visa på ett samhällsproblem? Att sälja tidningar och generera vinst till ägarna är inte ett syfte?
3)Att det är relativt lätt att få tag på illegala skjutvapen är tidigare helt okänt och det är genom Expressen som detta först nu kommit allmänheten och myndigheterna till kännedom?
4) Alla andra möjliga – och lagliga – journalistiska metoder för att behandla detta ämne har utretts innan och funnits olämpliga eller otillräckliga med tanke på ämnet och resultatet?

Inlagt av Helena Giertta fre, 2011-12-30 11:10

Helena Giertta | 29 dec 2011, 15:32

Jo, Henrik, jag ser problem med alla de punkter du räknar upp.
Jag tror att ansvarig utgivare på Expressen också diskuterat dessa saker med dem det berör. Om man har försökt alla andra sätt att visa allvaret i detta samhällsproblem, så kan ett illegalt inköpt vapen vara den sista möjligheten. Jag tror inte att syftet har varit att sälja tidningar och generera vinst.
På frågan om vem som ska avgöra i tveksamma fall, så ska förstås åklagaren först kunna visa att det funnits ett brottsligt uppsåt. Ansvarig utgivare ska sedan ta ansvaret om frågan sedan granskas av JK.

Inlagt av Helena Giertta fre, 2011-12-30 11:10

Henrik Gustafsson | 29 dec 2011, 20:33

Intressant att kvällstidningsjournalistik är en typ av ideell altruistisk verksamhet och inte drivs av att sälja tidningar eller generera vinst till ägarna. Det visst jag inte tidigare.

Om jag förstår dig rätt så är det här ditt förslag: Journalister (vilka som nu ska räknas dit) ska ha rätt att begå gärningar som annars är brottsliga om de gör det för att det är enda sättet att visa på ett viktigt problem och de egentligen inte menar att begå något brott men måste göra det ändå. Åklagaren ska bedöma om de egentligen avsåg att begå ett brott eller inte. Vid tveksamma fall (där de kanske ändå avsåg att begå ett brott?) ska JK avgöra och ansvarig utgivare ska i så fall ta ansvaret och inte den som utfört handlingen. Jag vet inte om du gör det men jag ser helt spontant en mängd problem med en sådan ordning. Av ren nyfikenhet har jag ytterligare två frågor:

1) Ska alla typer av brott kunna komma ifråga för denna journalistiska immunitet eller ska det finnas en lista över acceptabla brott? Eller kanske en lista över brott som inte är acceptabla och alla andra brott går an?

2) Om en journalist i ett hypotetiskt fall misslyckas med att få själva “storyn” men ändå begår en annars straffbar handling, ska fortfarande den straffrättsliga immuniteten gälla?

Inlagt av Helena Giertta fre, 2011-12-30 11:11

Theodros Arega | 29 dec 2011, 21:03

Meles Zenawi & co are financially and morally bankrupt when they came up with a doctored evidence against the two Swedish Journalists as well as other Ethiopian prisoners of conscience. 11yrs is little provided the seriousness of the alleged crime they were charged with. This shows how scared the tyrants are and soon they will coerce the poor journalists to confess and they’ll give the ‘benevolent pardon’ which becomes Zenawi’s old trick to ‘prove’ his shattered legitimacy. Martin and Johan had no option but to break the ‘law’ which’s customary with professional journalism under special circumstance like this whereby the regime in Ethiopia forbidden all entries of journalists and international human rights group to Ogaden region where they went to find out the truth about the widespread allegation of human rights violation and the involvement of the Swedish Oil Firm Ludin. They’ve done similar investigative journalism in Africa and Asia; they’re not terrorist they’re journalists.
Theodros Arega
Stockholm, Sweden

Inlagt av Helena Giertta fre, 2011-12-30 11:11

Thomas Mattsson, Expressen | 30 dec 2011, 01:33 #

Som ansvarig utgivare för Expressen, och dessutom en av de åtalade för reportaget om illegal vapenhandel i Malmö, vill jag bara konstatera att lagen naturligtvis gäller alla – men att det också inom juridiken ges möjligheter till ett helhetsperspektiv.

Bland annat finns det exempel som dessa: journalist bevakar husockupation och skulle kunna misstänkas för olaga intrång – men lagförs inte pga sitt syfte och verksamhet, detsamma gäller journalist som tog sin på kärnkraftverket där man inte får vara för att skildra en protest. Och så vidare.

Journalistik är viktig i en fungerande demokrati, och därför har lagstiftaren förutsett vissa situationen och skapat vissa lagar för dessa. Men allt kan inte förutses. Därför finns, ibland, möjligheten för en domstol att avvisa en stämning och, ibland, möjligheten för en åklagare att välja att inte åtala.

I det nu aktuella fallet, där Expressen överlämnade en pistol till polisen, hade åklagaren om han hade velat kunnat avstå från att åtala. Den möjligheten finns; de som påstår att kritiken mot åtalet handlar om att man vill göra journalister straffimmuna har alltså fel.

Nu har åklagaren valt att gå till domstol och då får vi chansen att utveckla oss om undersökande journalistik. Om det, till slut, blir en lagakraftvunnen dom får man förhålla sig den utifrån fakta:

– En bra granskning om illegala vapen. – Ett farligt vapen färre på gatorna. – En fällande dom.

Det är, i så fall, journalistikens pris. Olyckligt, tycker nog vi som tror att nyhetsförmedling är viktig också när den fordrar okonventionella metoder. Men inte mer än så.

Gott Nytt År!

Thomas Mattsson,
chefredaktör för Expressen

Inlagt av Helena Giertta fre, 2011-12-30 11:11

Feffe Kaufmann | 30 dec 2011, 10:52 #

Håller med dig Helena, mer måste göras. Keep up the good work! Stryp biståndet som vi i många år gett till Etiopien och påvisa att Sverige inte tycker det är okej att agera som de gör och låt de internationella insatserna i landet kräva demokrati.

Isländsk stjärnreporter köpte illegalt vapen och fick ett tack av polisen bit.ly/s5zhds

Inlagt av Helena Giertta tis, 2012-01-17 10:27
 1. Hans Franson | 30 dec 2011, 14:53 #

  Helena Giertta, kan du vara hygglig upplysa svenska folket om var och i vilken lag, författning eller förordning journalistiken/ journalister (i tjänsten) skall utgöra undantag, som innebär befrielse från ansvar för anstiftan till brott, förberedelse till brott eller fullbordat brott?
  Kan du då samtidigt också förklara för allmänintresset var någonstans i lag, författning eller förordning journalistiken/journalisters brottsliga handlingar (i tjänsten), ansvarsutkrävande skall särskilja sig från andra människors, eller yrkeskategoriers brottsliga gärningar, förehavanden; och därför självklart skall bedömas som ”förmildrande omständigheter, på grund av journalistikens/journalisters mer ädla syfte, meningen med den brottsliga handlingen (genomgångsledet) har varit att söka sanningen; när den sanningen fångats, för allmänintresset få berätta sanningen”? Snyft- ädelt och skall väl därför vara förståerligt, eller, Helena Giertta?
  Ju mer stridbara (bort)förklaringar som press och media slungar ut, bland annat som försvar för Thomas Mattsons och Expressen- journalisternas vapenbrott, ju mer stärks insikten om den faktiska slamzon dagens journalistik lever i och under. I detta sammanhang bara snudda vid journalistikens/journalisters moral- och etikuppfattning vore ren hädelse.
  Därför skall det vara förstått: Självklar sanning skall vara den, att
  journalistiken/journalister skall vara ansvarsbefriade och avvisade all rättslig prövning för brott som begås i tjänsten. Hänvisning till ”sanning sökes”.
  Den som talar däremot skall vara och bli starkt ifrågasatt, eller, Helena Giertta?
  //Hans Franson

 2. Emma Hernborg | 30 dec 2011, 15:29 #

  Skriv gärna under Amnestys vädjande på:
  www.amnesty.se/engag…

  /hälsn emma hernborg, kommunikatör Amnesty

 3. Johan | 31 dec 2011, 11:15 #

  Mycket bra debattinlägg! Det är synd att många avfärdar det hela i svart-vitt och säger att journalister tror att de står över lagen. Det finns en miljon sätt (ännu ett argument som snabbt kan avfärdas kategoriskt) att snabbt klassa detta som ett självklart brott, MEN

  Det är här jag hoppas att många börjar tänka och åtminstone försöka hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Och även om man efter tankearbete avfärdar inlägget så är det fortfarande ett utmärkt inlägg att spinna vidare på.

 4. BOB | 31 dec 2011, 13:27 #

  Det är väl bara bra att saken blir prövad, så slipper vi läsare läsa allt strunt som ni journalister tycker och skriver om. Ni verkar ha patent på det mesta tyckandet och känner er nu hotade av rättvisan. Det här åtalet är lika viktigt ur allmänintresse som ni påstår att Expressens “brott” var. Vidare så kan man vända på det hela och påstå att Expressen upplyst allmänheten hur enkelt vem som helst kan köpa ett vapen, vilket kan få förödande konsekvenser om fel person får tag i ett vapen. Drastiskt uttryckt kunde man påstå att Expressen med denna handling gjort reklam för den illegala vapenhandeln. Och det här att vi journalister måste ges möjlighet-immunet- att berätta sanningen verkar det som att Expressen som tidning är är det rätta exemplet att hänvisa till.

 5. anders geslin | 10 jan 2012, 10:40 #

  stå på er alla journalister ! det är bra att orättvisorna kommer upp till ytan -så de kan lösas eller utplånas från jordens yta därför är stödet för johan persson och martin schibye ett utmärkt sätt för oss att ta parti för dem #anders“ankan”

 6. Marcus Melinder | 10 jan 2012, 14:39 #

  Enormt svartvit argumentation bland vissa debattörer i den här tråden. Rättsskipningen sker inte enbart genom bokstavstrogen läsning av lagar och förordningar. Naturligtvis finns det en praxis, en helhetssyn på det brottsliga uppsåtet och en möjlighet till tolkning.
  Den här typen av argumentation tycks mer bygga på en grundmurad misstro mot medierna (en sund inställning, men också en lyx vi kan unna oss i fria demokratier).
  Antar att samma debattörer även tycker att människor i Egypten, Tunisien och Libyen också borde ha hållit sig till lagen och inte gjort uppror. Protester som också bevakades av journalister, som med all säkerhet bröt mot både den ena och den andra lagen i sin strävan att sprida den folkliga resningen till resten av världen.

  Mvh
  Marcus Melinder
  nyhetschef
  Tidningen Ångermanland

 7. per hagman | 12 jan 2012, 17:52 #

  —- Vad har egentligen Expressen “avslöjat”? Har Expressen avslöjat en kriminell verksamhet vilken ej tidigare varit känd eller uppmärksammad?
  I sak har ju Malmö polisen under en längre tid varnat för den eskalerade vapenhandeln i Malmö regionen.
  …Behöver verkligen expressen i detta läge köpa ett illegalt vapen för att skapa en uppmärksamhet / optionsbildning hos den enkla medborgaren?
  För mig känns det mer som om att expressen försöker skapa en dramaturgi i saken.
  Vilket i sig är både kul o intressant.
  …Men behöver expressen verkligen gå utanför lagen för att skapa denna spännande dramaturgi?

  —- Hur blir det i framtiden för oss ideellt arbetande medborgarjournalister? Skall även vi frångå den öppna informationen som underlag för optionsbildning? Eller finns det anledning att “bugga” redaktören Mattssons kontor för att hitta några eventuella sanningar i medborgarnas intresse?
  Jesuitmoral ?

  Per Hagman

  Medborgarjournalist

 8. Kallan | 13 jan 2012, 14:39 #

  “Journalister är inte den nya adeln” skriver Helena Giertta, men i nästa andetag är det precis det hon argumenterar för. Att de lagar som gäller “vanliga” medborgare inte ska gälla (fin)journalisterna.

  De senaste årens utveckling är mycket oroande. Det är oroande när journalister låter sig duperas av politiker som argumenterar för att vissa lagar som inskränker medborgerliga rättigheter inte kommer påverka journalisterna. Det förekom samma argumentation vid debatten om offentlighetsprincipen i samband med att förundersökningsprotokollet i Arbogamålet delades via the Pirate Bay och det förekommer samma argumentation vid debatten om nya fotoförbudet. Det är inte utan att man undrar om de stora medierna så desperat försöker kväva medborgarnas möjligheter att utöva journalistik att man tar till alla, precis ALLA, medel för att stävja utvecklingen; Allt för att kränga sina produkter för några blanka silver dollars.

  Jag blir uppriktigt besviken, och rädd, när Helena Giertta ställer sig bakom den typen av argumentation. Ingen (särskilt inte en chefredaktör) bör låta sig luras när Thomas Mattsson och Expressen påstår att de hade något ädlare motiv än att sälja tidningar. Debatten som uppstod kring deras vapenhandel är knappast något annat än en välkalkylerad och skickligt utformad viral “snackis”. Minimal insats. Maximal publicitet. Sånt ger skönt klirr i kassan.

  Utöver det vill jag tillägga att jag hoppas att Martin och Johan kan komma hem så snart som möjligt. Dawit Isaak också.

 9. Helena Giertta | 13 jan 2012, 15:13 #

  Det är inte som personer journalister ibland ska behandlas annorlunda. Det är i sitt jobb att avslöja orättvisor som de kan behöva gå över gränsen, som i Martin Schibbye och Johan Perssons fall. Eller i Expressens fall. Ingen kan påstå att Expressen köpte ett illegalt vapen med brottsligt uppsåt. Uppsåtet var journalistik.
  När det gäller offentlighetsprincipen tyckte jag att det var självklart att Pirate bay hade rätt att lägga ut Arbogabilderna på sin sajt, vilket jag även skrev i en ledare. Frågan var väl snarare om tingsrätten borde ha valt att sekretesslägga dem eller inte.
  När det gäller fotograferingsförbudet drabbar det alla och jag tycker inte att det ska finnas särskilda undantag för journalister.

 10. Kallan | 13 jan 2012, 17:12 #

  Hej Helena! Tack för svar.

  Det är inte bara journalisters ansvar att avlöja orättvisor. Det är alla medborgares ansvar. Oavsett om man är avlönad att göra det eller inte. Således är det rimligt att kräva samma rättigheter och skyldigheter för båda typerna av utövare.

  1§ vapenlagen är glasklar. Den säger att “Den som uppsåtligen innehar ett skjutvapen utan att ha rätt till det […] döms för vapenbrott till fängelse i högst ett år.” Expressenreportern med Mattsson i ryggen hade tveklöst ett direkt uppsåt med sin handling. Jag förstår inte vad du menar när du skriver om “brottsligt uppsåt” och “uppsåtet var journalistik”. Reportern innehade uppsåtligen ett skjutvapen utan tillstånd. Det är själva innehavet och inte brukandet som regleras i den paragrafen.

  Vad gäller Arbogabilderna måste jag rätta dig. Det var inte the Pirate Bay som lade ut bilderna, det var en användare på siten. Men jag syftade inte heller på själva publiceringen av bilderna. Jag syftade på rätten att nyttja offentlighetsprincipen. Beatrice Ask sade att en lagändring var möjligt, men att en ny lag inte skulle påverka just journalisternas insyn i rättsfall.

  I samband med debatter om fotograferingsförbudet har det förekommit förslag i linje med “bara journalisterna undantas från förbudet så är det väl ok”.

  Jag kan inte begripa hur du, eller någon annan, kan argumentera för någon slags rättighetssegregering mellan journalister och medborgare. Vare sig det gäller fotograferingsförbud, offentlighetsprincip eller vapeninnehav.

 11. Helena Giertta | 13 jan 2012, 17:40 #

  Håller med dig om att det inte ska finnas en rättighetssegregering.
  Det är dock något annat än att journalistik ibland måste gå över gränser och att den i sådana fall ska skyddas.
  När det gäller Expressen och Schibbye/Persson handlar det om risker som journalister tar i akt och mening att i sitt arbete avslöja till exempel viktiga samhällsfenomen.
  Åklagaren kan enligt svensk lag välja att inte åtala, vilket han borde gjort i exemplet med Expressen.

 12. Kallan | 14 jan 2012, 08:31 #

  Menar du att åklagaren inte borde ha väckt åtal för att Expressenreportern är journalist till yrket? Eller menar du att det var för att reportern hade ett, som du skriver, “journalistiskt uppsåt” och att alla medborgare som hade begått samma brott med samma “journalistiska uppsåt” borde fått samma rätt till åtalsunderlåtelse?

  En bloggare som vill ha material till ett inlägg? En person som tänker skriva en insändare om händelsen till en tidning? En person som vill bevisa en tes för sin vän? En person som vill stilla sin nyfikenhet? Vilka av dessa fyra borde enligt dig åtnjuta samma rätt till åtalsunderlåtelse?

Inlagt av Kallan ons, 2012-01-18 19:20

Det vore synnerligen intressant att läsa dina svar på mina frågor ovan.

Inlagt av Tomas ons, 2012-01-18 22:49

Helena skriver: "Det är uppenbart i Johan Persson och Martin Schibbyes fall att de hade för avsikt att berätta om gömda, väsentliga sanningar."
Jag skulle vilja veta på vilket sätt det är uppenbart. Vad jag minns var det oklart vad de hade för uppdrag där och att det förekom flera olika versioner i början.
Enligt den video som finns på Youtube verkade de ha för avsikt att berätta vissa saker, men inte lägga sig i andra saker, t ex att "gerillan beter sig grisigt".
Det har också varit väldigt tyst i svenska medier kring uppgiften om att 15 personer dödades i samband med att de tog sig in i landet.
Hur ser Journalisten på ett uppdrag som innebär att man anlitar andra människor som kan komma att dödas för att man ska "berätta en sanning"?

Inlagt av Helena Giertta tors, 2012-01-19 16:32

Hej, jag kan inte svara på när det blir journalistik. Jag vet att det finns en möjlighet för åklagaren att inte väcka åtal när det så uppenbart inte finns något brottsligt uppsåt. Och detta borde åklagaren ha använt sig av i fallet med Expressen och vapenköpet.

När det gäller Martin Schibbye och Johan Persson förekommer många rykten kring deras förehavanden, och jag kan inte kommentera dem.

Inlagt av Kalle Uggla tis, 2012-01-24 23:47

En journalists historia, hopkok, eller ord är inte mer värt än någon annan medborgares. Således skall dem inte heller priviligeras med monopol att kliva utanför lagen, monopol att sätta sig på vårat gemensamma samhälle, monopol på att ha åsikter och allt vad dessa uppblåsta dinosaurier med hybris anser sig ha rätt till endast genom att vara "journalist"

Om jag bestämmer mig för att på min blogg skriva en stor artikel om gatuvåldet, ur gärningsmannens synvinkel, rättfärdigar det att jag går ut och misshandlar folk på stan för att video-dokumentera, skaffa underlag och påvisa problemet?

Om inte varför skall inte jag ha rätten att göra detta, om en journalist ska ha det?

Syftet är detsamma om jag eller journalisten gör det, upplysa folket. Jag gör det dock ideellt vilket kan anses som betydligt mer nobelt än journalisten som gör det för pengar? Sorry, nu klev jag över kanten, journalisterna har monopol på att agera nobelt..

Aja, vet vad jag skall säga nästa gång jag är i klaver mer rättvisan, jag är på journalistiskt uppdrag! Jag körde 110 på 90-väg jag vet, men det har ett gott syfte, jag skall upplysa alla proletärer i samhället om hur det känns!

Polisen kommer troligtvis svara, jaha, då river jag boten omgående, förlåt att jag störde dig i ditt viktiga uppdrag!

Inlagt av Robert Stenkvist ons, 2012-01-25 06:08

Du har en helt orimlig syn på laglydigheten hos journalister. Självklart kan straffen för de två journalisterna ses som orimligt hårda, och det är självklart att svenska myndigheter försöker mildra straffen. Men i övrigt är det en skrämmande syn du har Giertta. Vi måste alltid respektera främmande nationers lagar. Vem skall avgöra vilka nationer som är diktaturer eller inte, chefredaktörer? Någon chefredaktör utomlands kan bedöma Sverige som diktatur, kanske p.g.a. det sätt SD blivit behandlad. Det blir orimligt hur som helst.

Vi såg ju hur demokratiälskande journalister är innan valet 2010. Jag tillhör SD och har insyn i många frågor. Lögnerna var så grova och elakartade så journalistkåren har nog förlorat allt förtroende. Media och journalister har misslyckats med att ta sitt demokratiska ansvar. Och sedan kommer du och påstår att journalister har rätt att bryta lagen, i demokratins namn. Mitt svar är NEJ!

Inlagt av Kallan lör, 2012-01-28 01:15

Helena, du skriver "jag kan inte svara på när det blir journalistik", men du borde i alla fall kunna svara på vad som ska ligga till grund för åtalsunderlåtelsen som du argumenterar för. Är det att Expressenreportern är journalist till yrket, eller att reportern hade ett "journalistiskt uppsåt"?

Inlagt av Helena Giertta tors, 2012-02-02 10:10

Kallan

Jag är inte jurist, men jag vet att det i lagen finns möjlighet att avstå från att väcka åtal när en journalist gör sitt jobb. Thomas Mattsson exemplifierar här ovan det med att bevaka en husockupation, där journalisten visserligen är i huset som ockuperats men där det är uppenbart att den gör det för att rapportera inte ockupera. Som en del av demokratin helt enkelt.

På samma sätt menar jag att man borde bedöma Expressens avslöjande om hur lätt det är att skaffa illegala vapen.

Journalister ska därmed inte vara straffbefriade. En journalist som köper ett vapen för att själv använda ska naturligtvis åtalas precis som vem som helst.

Du vill att jag ska svara på vem detta ska gälla. I princip borde det även kunna gälla andra som kan visa samma omständigheter som Expressen gjorde; med en ansvarig utgivare som tar det juridska ansvaret, föreberedelserna och involverandet av polisen och masspridningen av informationen till allmänheten som sedan följde i och med publiceringen.

Men det är inte min poäng i ledaren. Poängen är att åklagarens beslut att väcka åtal kan ses som ett led i myndigheternas allt aktivare försök att hindra fri journalistik.

Inlagt av Kallan fre, 2012-02-03 05:58

Det är möjligt att det inte var din poäng med ledaren, men det var det som var min fråga och nu gav du ett svar som ändå känns ganska tydligt. Tack!

Konsekvensen av ditt resonemang, även om det inte är exakt så du formulerar dig, blir att det borde krävas en ansvarig utgivare för att bedriva journalistik i lagens mening. Jag är inte säker på att jag håller med dig på den punkten.

Inlagt av Erik Gustafson fre, 2012-02-03 19:55

"Rättssystemet i en diktatur är per definition inte rättvist, och kan inte respekteras som om det vore det." Varför ska inte det rättssystemet respekteras?

Folkrätten och FN ger alla stater rätten att välja en egen väg, för att använda Schibbyes egna ord om Nordkorea. Varför ska vi inte respektera den väg Etiopien valt?

Inlagt av Stefan Boman tors, 2012-03-15 23:44

Utan att specifikt tala om Martin Schibbye och Johan Persson vill jag komma med en frågeställning var gränsen för acceptabel lagöverträdelse i journalistikens namn ska dras, och av vem? Jag använder dem dock som exempel.
Deras samröre med ONLF-gerillan försvaras med att detta är enda sättet att arbeta i dylika konfliktområden och man nämner Libyen som exempel där SVT hade skydd av rebeller. Resonemanget bygger dock på att vi betraktare har en förbestämd åsikt om vem som är god och ond. Vem avgör att ONLF är ett föredöme? Speciellt som man hör Johan Persson säga på den film från Galkacyo som existerar, att ONLF har ”grisiga” arbetsmetoder och många civila dödsoffer i sina räder. Och hur långt kan man då försvara att målet ska helga medlen i det här fallet? Martin Schibbye berättar stolt i samma film hur de hyrt en ”mindre privatarmé” av samma ONLF man anser ha grisiga arbetsmetoder. På filmen hör man Persson säga att det inte är deras uppgift att moralisera över deras arbetsmetoder.
Utför man inte då samma handling som man anklagar Lundin Petroleum för, att inte backa ut från sin affärsidé när civila offer kommer i kläm?

Journalisten-podden

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies