Annons

Platsannonser, produktannonser och Presskontakt

Robert Sundqvist, Annonssäljarna, 070-929 79 21
robert.sundqvist@annonssaljarna.se

Se hela prislistan här

------------------------------------------------------------

Räckvidd 35 000 läsare (Orvesto Konsument)
Upplaga 16 800 ex (TS 2016)

Postadress Nytorgsgatan 17 A 3tr, 116 22 Stockholm
Besöksadress Nytorgsgstan 17 A 3tr, Stockholm
Telefon 08-613 75 00

 

UTGIVNINGSPLAN 2017

Maj
Nr 7 Utgivningsdag 26/5  Sista bokningsdag och Materialdag 16/5
        Tidningen Frilansen nr 2 2017 medföljer

Juni
Nr 8/9 Utgivningsdag 15/6  Sista bokningsdag och Materialdag 7/6

September
Nr 10 Utgivningsdag 7/9  Sista bokningsdag och Materialdag 29/8
Nr 11 Utgivningsdag 28/9  Sista bokningsdag och Materialdag 19/9

Oktober
Nr 12 Utgivningsdag 19/10  Sista bokningsdag och Materialdag 10/10

November
Nr 13 Utgivningsdag 9/11  Sista bokningsdag och Materialdag 31/10
Nr 14 Utgivningsdag 30/11  Sista bokningsdag och Materialdag 21/11

December
Nr 15 Utgivningsdag 21/12  Sista bokningsdag och Materialdag 12/12

Utgivningsplan 2018

Utgåva                            Utgivningsdag               Bokningsdag/materialdag
Nr 1                                 25 januari                     16 januari
Nr 2                                15 februari                      6 februari
Nr 3                                  8 mars                         27 februari
Nr 4                                 29 mars                        20 mars
Nr 5                                 19 april                         10 april
Nr 6                                 11 maj                           1 maj
Nr 7                                 31 ma                           22 maj
Nr 8/9                              21 juni                          12 juni
Nr 10                               6 september                 28 augusti
Nr 11                              27 september                18 september
Nr 12                             18 oktober                       9 oktober
Nr 13                               8 november                  30 oktober
Nr 14                             29 november                  20 november
Nr 15                             20 december                  11 december

OM JOURNALISTEN
Journalisten är både en facklig- och yrkestidning som initierat speglar och bevakar journalisternas villkor, inriktning och kvalitet. Journalisten är den största medietidningen i Sverige.

OM LÄSARNA
Sveriges alla journalister och makthavare.

ANNONSPRISER 2017
(Journalisten är ett periodiskt medlemsblad, därav momsbefriat.)

OBS! Nya annonsmått!

Helsida (210 x 274 mm) 39 900 kronor

Helsida utfallande (240 x 310 mm) + 5 mm skärsmån 40 500 kronor

Halvsida (210 x 134/102 x 274 mm) 24 100 kronor

Kvartssida (102 x 134 mm) 13 100 kronor

8-delssida (102 x 64 mm)      8 900 kronor

16-delssida (48,5 x 64 mm)   5 900 kronor

16-delssida (102 x 35 mm)    7 200 kronor

Sättningskostnad 20 % på annonspriset.
Rabatt för flera införanden vid samma bokningstillfälle.
Ring 08-613 75 19 för mer information.

TEKNISK INFORMATION:
Tryckbar pdf-fil utan skärmarkeringar med typsnitt inkluderade
Tryckförfarande: offset coldset
Färgbilder CMYK-separerade.
Bilder 240 dpi
Totalfärgmängd enl ICC-profil (GCR 240)
Rekommenderad ICC-profil "ISOnewspaper26v4"
http://www.v-tab.se/instruktioner/#pdf-farg
välj Coldset

WEBBEN

Högerspalt
Format 140 x 300 pixlar, pris 9 800 kronor/vecka + moms
Under nyheterna
Format 526 x 150 pixlar, pris 12 700 kronor/vecka + moms
Topbanner
Format 728 x 90 pixlar, pris 15 000 kronor/vecka + moms
Jpg- eller Gif-format                                

NYHETSBREVET
526 x 150 pixlar i jpg/gif-format, pris 6 000 kronor/vecka + moms                                    
BILAGOR
Vikt högst 20 gram 29 300 kronor
Vikt över 21 gram offereras

SMÅANNONSER
Pris: 25 ord för 395 kronor
Endast för privatpersoner och frilansgrupper. Beställning av småannons görs
8 arbetsdagar innan publicering till: robert.sundqvist@annonssaljarna.se skriv annonstexten samt faktureringsadress.
Annonsen faktureras efter publicering. Journalisten förmedlar inga svar.

PRESSKONTAKTEN
Annonsering med företagsinformation och kontaktpersoner för press och medierelationer. KontaktaRobert Sundqvist, 070-929 79 21 robert.sundqvist@annonssaljarna.se för att diskutera utformning och pris.

Annonsering under ett år:
1 modul (40 x 146 mm) 25 000 kronor
i priset ingår en annons under Presskontakter i varje nummer av tidningen, Presskontaktsannons på webben samt friex av tidningen Journalisten.

ANNONSERA PÅ FOLK-SIDORNA
Vigselannons med bild och bildtext: 500 kr
Notis under vinjetten Vigsel, Födda och Gratulation: 150 KR
Dödsannons: 300 kr
Bokning och material senast en vecka före publicering till: robert.sundqvist@annonssaljarna.se

PRENUMERATION 2017
Helår: 720 kronor
Halvår: 370 kronor
Journaliststuderande helår: 335 kronor
http://journalisten.prenservice.se/KodLandning/Index/?internetkod=139-13...

ÖVRIG INFORMATION OCH VILLKOR
Betalningsvillkor 30 dagar netto.
Reklamation inom 7 dagar från annonsinförandet.
Annullering 7 dagar före utgivningsdag.
Distribuerad upplaga 16 800 ex (TS 2016)

Tidningen förbehåller sig rätten att avböja annonser samt att i vissa fall begära förskottsbetalning.                                  

 

    
         

Journalisten-podden

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies