Gå direkt till textinnehållet

Allas klandras för artikel om tonårings självmord

En artikel i veckotidningen Allas iakttog inte den stora försiktighet som krävs vid rapportering om självmord. Mediernas Etiknämnd klandrar Allas för grovt brott mot god publicistisk sed.

Artikeln som publicerades i augusti förra året återgav en mammas berättelse om sonens självmord. Den anmäldes till Allmänhetens medieombudsman, MO, av pappan, som uppfattade artikeln som mycket utlämnande och kränkande för sonen men även för honom som förälder.

Anmälaren uppger att han vid samtal med ansvarig utgivare begärt att artikeln i första hand skulle avpubliceras och i andra hand skrivas om med utlämnande delar borttagna, men att det inte gjordes. Allas medger att tidningen borde ha kontaktat anmälaren före publiceringen, men uppger att han avböjt erbjudandet att kommentera artikeln.

MO konstaterar att pappan och tidningen framfört skilda uppgifter om sina kontakter efter publiceringen, men att innehållet i dessa kontakter saknar avgörande betydelse. MO anser att Allas bör kritiseras för att inte ha iakttagit den stora försiktighet som krävs vid rapportering om självmord av hänsyn till anhöriga och respekten för den enskildes integritet.

Annons Annons

Mediernas Etiknämnd delar MOs bedömning och klandrar tidningen för att grovt ha brutit mot god publicistisk sed.