Gå direkt till textinnehållet

Var tog mediernas roll som opinionsbildare vägen?

Vad sker när det bara finns en representant för den tredje statsmakten i en kommun?

Det här är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Det snackas mycket om den ökade koncentrationen av makt till några få stora mediehus. De allra flesta menar att det leder till en polarisering i politiken och i värsta fall blir ett hot mot demokratin. Vi som är politiskt aktiva i Söderslättspartiet märker tyvärr det med all tydlighet just nu här i Trelleborg. Den i särklass dominerande dagstidningen är Trelleborgs Allehanda som ingår i Sydsvenskans mediehus (och vem som äger den i sin tur vet väl alla).

I vårt kommunhus styr just nu en allians bestående av 6 partier, mer eller mindre liberala. Dessa sex plus Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna är de partier som Trelleborgs Allehanda uttryckligen sagt sig ha intresse av att bevaka och rapportera från.

Trots att Söderslättspartiet har väckt både uppskattning och uppmärksamhet så har tidningen fattat ett ”principbeslut” som inte kommer att ändras, allt enligt den politiska chefsredaktören. Med ett val runt knuten försvårar det för oss att i demokratisk anda torgföra våra tankar och vårt program. Och därmed finns vi inte med i den politiska debatten i Trelleborgs kommun med våra frågor. Är vi för besvärliga för kommunen och ska tigas ihjäl i medierna?

Trelleborgs hamn är av riksintresse, det är alla partier överens om. Samtidigt är en hamn en kommunal fråga när det kommer till pengar. Steg ett i den planerade utbyggnaden av vår hamn kostar 417 miljoner och slutnotan beräknas till runt 1,5 miljarder. Förutom att notan kan hamna på skattsedeln i framtiden så är beslutet fattat på undermånliga grunder. De ekonomiska kalkylerna är fantasifulla och företagsekonomiskt oacceptabla. Miljöanalyserna är ofullständiga med tanke på projektets storlek. Och hela infrastrukturen med en långsiktig översiktsplan utreds, åter igen. Kort sagt är hela projektet ogenomtänkt. (Mer fakta till våra påståenden och frågor finns på vår hemsida; www.soderslattspartiet.se)

Eftersom rikspolitiska intressen representeras och drivs av respektive partis lokala politiker här i Trelleborg så är det partipiskan som styr. Det gäller alla partier, såväl i Alliansen som i oppositionen. Och Trelleborgs Allehanda skriver pliktskyldigast det som behagar kommunens sittande politiker.

• Vi inom Söderslättspartiet har gott om fakta som pekar på missförhållanden inför planeringen av hamnens utbyggnad. Men vi kommer inte ut i medierna.

• Vi har ett brett politiskt program som är lokalt och omfattar allt ett seriöst riksdagsparti skulle ha presenterat för sina väljare inför ett val. Men vi kommer inte ut i medierna.

• Vi har på vår valsedel 47 representanter från olika yrkeskategorier som vill förmedla sina visioner och använda sina kunskaper till kommunens alla invånare. Men vi kommer inte ut i medierna.

• Vi ställer mer än gärna upp på offentliga politiska debatter som anordnas av Trelleborgs Allehanda. Men vi bjuds inte in. Av princip antar vi. Men att köpa annonsplats på TA.se var däremot inga problem.

Var tog mediernas roll som opinionsbildare vägen?

Den tredje statsmakten ska bevaka regeringen och riksdagen. Och lokaltidningen ska i sin tur bevaka kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Men innebär det att all opinion eller nytänkande inte får plats i medierna eller har intresse för allmänheten? Det verkar vara så i Trelleborg i alla fall. Det verkar som om medierna har till uppgift att förmedla det beslutfattarna anser vara viktigt och avgörande. Om detta är en trend som även gäller riksmedierna så blir det svårt att engagera människor att tänka fritt och vilja vara med att påverka. Vilket väl var meningen med demokratiska val och en undersökande journalistkår?

Fler avsnitt
Fler videos