Liljestrand och Strömmer: ”Regeringen slår vakt om att skydda journalisters frihet”

3 maj, 2023

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

DEBATT Vi ser en osäkerhet hos medieföretag och journalister kring vad nya lagar och internationella samarbeten innebär för journalisters möjligheter att rapportera och granska. Därför bjuder vi nu in branschföreträdare till ett möte om pressfrihet, skriver kulturminister Parisa Liljestrand och justitieminister Gunnar Strömmer.

Den 3 maj uppmärksammar vi Pressfrihetens dag, och i år görs det för 30e gången. Det är den typen av dagar som man egentligen önskar inte skulle behövas. Men pressfrihet är tyvärr inte en självklarhet eller något som uppkommer naturligt i alla delar av världen och i alla former av politiska system.

Journalisters och redaktioners frihet att utföra sina uppdrag är något som behöver vinnas och värnas varje dag, både i Sverige och utomlands.

Det är utgångspunkten när vi nu bjuder in företrädare för Utgivarna, Tidningsutgivarna, Sveriges Tidskrifter, Svenska Journalistförbundet och Reportrar utan gränser till ett möte om pressfriheten. Vi vill lyssna på hur dessa organisationer ser på och upplever nuläget och framtiden för pressfriheten i vårt land.

Vi vet vad vi i regeringen strävar efter, och vi har visat det sedan dagen vi tillträdde.

Vi värnar ett oberoende och hållfast public service och en mångfacetterad kommersiell mediemarknad, som tillsammans kan bidra till den demokratiska infrastrukturen i landet.

Vi stärker skyddet för enskilda journalister och deras anhöriga, genom skärpta straffrättsliga åtgärder när brott begås mot personer som utövar nyhetsförmedling och annan journalistik.

Vi står upp för de starka grundlagar som skyddar journalister och det fria ordet, både när det gäller svensk lagstiftning och i fråga om vårt agerande på EU-nivå.

I tider som dessa, i det mest utsatta säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget, krävs åtgärder som kan skydda Sveriges suveränitet på både kort och lång sikt. Den här regeringen har också fått väljarnas uppdrag att med kraft agera mot kriminaliteten i landet, i synnerhet den grova organiserade brottsligheten och de kriminella gängen. Det kräver ett omfattande lagstiftningsarbete.

Alla dessa åtgärder vidtas för att värna vårt öppna och fria samhälle, och i alla politiska reformer slår regeringen vakt om att skydda journalisters frihet och den starka yttrandefrihet som vi i Sverige, med rätta, är så stolta över.

Samtidigt noterar vi att det finns en osäkerhet hos medieföretag och enskilda journalister kring vad nya lagar, åtgärder och internationella samarbeten innebär för journalisters möjligheter att rapportera, bevaka och granska.

I det ljuset bjuder vi in till ett möte för att lyssna på de frågor och uppfattningar som finns, och för att föra ett rakt och öppet samtal kring de utmaningar och problem svenska medier ser framför sig.

Fria och oberoende medier, som kan, vill och vågar syna den politiska makten i sömmarna, är en förutsättning för ett fritt och demokratiskt samhälle.

Vi ser fram emot en öppen och rak dialog om hur vi, även i oroliga och ansträngda tider, på bästa sätt fortsätter att värna ett sådant samhälle.

Parisa Liljestrand (M)
Kulturminister

Gunnar Strömmer (M)
Justitieminister

Kommentarer

Det finns 0 kommentarer på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Axel Andén. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies