Gå direkt till textinnehållet

”Frilansjournalister tjänar mindre än för femton år sedan”

Frilansjournalister tjänar ofta mindre idag än för femton år sedan. Därför genomför Frilans Riks, riksklubben för frilansar inom Journalistförbundet, just nu en arvodeskampanj för skäliga arvoden.

Det här är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Frilansjournalister tjänar ofta mindre idag än för femton år sedan. Även om löneutvecklingen för många anställda inte heller har varit lysande får de trots allt mer i plånboken tack vare märket, den procentuella löneökning som kollektivavtalen utgår från. För frilansjournalister finns inget sådant märke.

Därför genomför Frilans Riks, riksklubben för frilansar inom Journalistförbundet, just nu en arvodeskampanj för skäliga arvoden.

Den första fasen av kampanjen är precis avslutad.

Annons Annons

Rapporterna som vi fått in från arbetsplatsklubbar runt om i landet talar sitt tydliga språk: oavsett vilken medieform frilansen arbetar med är det få som kan leva på sin arvoden. Oskäliga frilansarvoden är legio, vare sig frilansen jobbar med text, bild, etermedia, kommersiella medier eller public service.

Men det finns undantag, medieägare som betalar skäligt och värderar publicistisk kvalitet. Som Dagens Arbete och Byggnadsarbetaren, Tandläkartidningen och Psykologtidningen. Dagens Nyheter följer Journalistförbundets frilansrekommendation när de anlitar frilansar för regional bevakning.

Men så finns de svarta fåren. De som inte gör rätt för sig. Tyvärr är de många. Som Bonnier News Local (ägare till en ansenlig del landsortspress) som utöver dåliga arvoden publicerar gratismaterial från journalister som gått i pension. Eller Aller Media (med över hundra titlar) som återpublicerar text och bild hur många gånger som helst i alla sina titlar utan att betala en enda krona mer för det. Sport- och medieagenturen Spring Media som dumpar fotografarvoden genom att starta ett kontor i Lettland och ta in lågavlönade fotografer som jobbar för hälften så mycket pengar (Spring Media tilldelades 2021 Frilans Riks Årets fulaste avtal). Lärarförbundets tidningar som sänker arvodena och stjäl upphovsrätten. Eller public service, som erbjuder långt ifrån rimliga ersättningar och köper in material från bland annat Spring Media.
För att bara nämna några. Listan kan göras lång.

Det här är förstås en ohållbar utveckling. Låga ersättningar är inte bara ett problem för den enskilde frilansen, det leder dessutom till sämre journalistik, utebliven eller ytlig bevakning och färre som bevakar makthavarna.

Redan för sex år sedan konstaterade Kent Werne i Frihetens pris, en rapport om otryggheten i mediebranschen: ”Det genomsnittliga arvodet per arbetad timme har minskat och avståndet till Journalistförbundets rekommendation ökat rejält på senare år.”

Det har inte blivit bättre. Så kan vi inte ha det.

Nu går vi vidare till fas två i arvodeskampanjen. Vi kommer kontakta medier som köper in mycket frilansmaterial men betalar dåligt, argumentera och förhoppningsvis få dem att förstå att en frilansjournalist inte ska tjäna sämre än vad de betalar sina anställda.

Vi kommer använda våra verktyg när vi argumenterar för förändring:

  • Frilanskalkylatorn  Journalistförbundets redskap som visar vad mediehusen behöver betala för att frilansare inte ska tjäna sämre än anställda.
  • Frilansrekommendationen  ett riktmärke för frilansarvoden som bygger på genomsnittslönen för anställda reportrar och fotografer.
  • Arbetsplatsklubbarna – som med hjälp av MBL kan förhandla fram en rimlig frilansbudget.
  • Frilansavtalet – som tar upp regler för uppsägningstid och ersättning för omkostnader. Frilans Riks kommer också att tillsammans med Journalistförbundet analysera behovet av ett nytt Frilansavtal.

Skulle det trots kalkylatorn, rekommendationen, klubbarna och frilansavtalet ändå vara svårt att nå fram till skäliga frilansarvoden så finns:

  • Leveransbojkott  – vi hoppas att vi slipper ta till den åtgärden, utan ser hellre att vi i samtal och diskussioner får inköpande medier att inse att även frilansjournalister ska ha rimliga villkor och skälig betalning.

Det vinner alla på, journalister och mediekonsumenter – och journalistiken och demokratin.

Marja Beckman, ordförande Mälardalens frilanssektion
Bertholof Brännström, ordförande Norra Norrlands frilanssektion
Hasse Hedström, Frilans Riks Arvodeskampanjgrupp
Björn Hellström, ordförande Syds frilanssektion
Karin Kämsby, ordförande Södra Norrlands frilanssektion
Gert Lundstedt, ordförande Frilans Riks
Börge Nilsson, ordförande Värmlands frilanssektion
Henrik Simonsen, ordförande Östergötlands frilanssektion
Bella Stenberg, ordförande Västra frilanssektionen

Fler videos
Fler avsnitt