Gå direkt till textinnehållet

”Viljan att lyfta fram kvinnor har inte funnits

Kvinnliga chefer i mediebranschen får dåligt stöd från sina chefskolleger. Det var panelen på Bokmässans seminarium ”Kvinnliga chefer i medierna – varför så sällsynta?” överens om. Även om det sakta håller på att bli bättre.

Kvinnliga chefer i mediebranschen får dåligt stöd från sina chefskolleger.
Det var panelen på Bokmässans seminarium ”Kvinnliga chefer i medierna – varför så sällsynta?” överens om. Även om det sakta håller på att bli bättre.

Karin Alfredsson, tidigare chef på bland annat Sveriges Television och grundare av Pressinstitutets mentorprogram för kvinnliga chefer, berättade att enligt uppgift från Tidningsutgivarnas finns bara 7-8 kvinnliga chefredaktörer på dagspressens omkring 150 tidningsföretag.

– Viljan att lyfta fram kvinnor har inte funnits, tyckte Gunilla Bejbro-Högfeldt, chefredaktör på Östgöta Correspondenten. Det behövs målmedveten stöttning och utbildning för att öka andelen kvinnliga chefer på alla nivåer. Vi är en liten, seg skara som hållit ut hittills.

Annons Annons

En kvinna med lång chefserfarenhet inom medierna är Christina Jutterström, tidigare chefredaktör på Dagens Nyheter och Expressen och numera VD på Sveriges Television. Hon ansåg att kvinnliga chefer måste skaffa sig ett nätverk som underlättar för dem att vara kvar på toppen.

– Det är viktigt att det finns både män och kvinnor i alla ledningsgrupper. Med båda könen representerade blir det ett nyttigt och spännande utbyte av tankar och åsikter.

Fostrades tidigt in i en manlig värld

Christina Jutterström berättade att det tog tid innan hon själv insåg att hon fostrats i en manlig värld redan från det att hon började jobba som politisk reporter.

– På Dagens Nyheter såg jag att många kvinnor hoppade av som chefer. Jag beslöt att starta ett mentorskapsprojekt på redaktionen där jag också deltog själv. Där lärde jag mig mycket.

Men hon tyckte också att kvinnliga chefer hade andra problem.

– Det beror helt på hur folk mår, vilka förväntningar de har på mig som chef. Jag har känt att det både förväntas att jag ska vara fast i besluten samtidigt som jag ska vara en mjuk kvinna som tar hand om mina medarbetare. Men jag vill varken vara morsa eller någon stenhård ”majorska”. Christina Jutterström framhöll också att dåvarande Sveriges Radio var tidigt ute med en policy för jämställdhet. Redan i mitten av 1970-talet började man ta jämställdhetsarbetet på allvar.

Bonniers jobbar med jämställdheten

Ett annat företag som insett att något måste göras för att släppa fram kvinnorna är Bonniers AB. Där pågår ett treårsprojekt som syftar till att stärka det kvinnliga ledarskapet inom koncernen.

– När vi startade var sexton procent i Bonniers ledningsgrupp kvinnor, berättade koncerndirektör Lennart Wiklund. När projektet är helt genomfört är målet att det ska vara hälften.

Lennart Wiklund var den ende mannen i panelen. Något som Gunilla Bejbro-Högfeldt reagerade över.

– De kvinnliga chefernas situation kommer att vara ett problem så länge inte också männen tycker att det är ett problem och börjar prata om det.

Men Anneli Rogeman, redaktionschef på Svenska Dagbladet, tyckte att man också måste framhålla de ljuspunkter som finns. På Svenska Dagbladet är en majoritet i ledningsgruppen kvinnor. Något som hon hävdade var chefredaktör Hannu Olkinuoras förtjänst.

– Många nyblivna kvinnliga chefer är ovana vid den situationen och ber nästan om ursäkt för att de finns till. Vi som är kvinnor och chefer på hög nivå fungerar som förebilder när vi kliver fram och lyfter frågan.

Karin Alfredsson förmedlade också ett gott råd till kvinnor som söker chefsjobb:

– Gör research på din blivande manlige överordnade. Är det en mogen man – ta jobbet!

qr@sjf.se

Fler avsnitt
Fler videos