Gå direkt till textinnehållet

Värnamo Nyheter blandade ihop avsked och uppsägning

Värnamo Nyheter klandras av Pressens Opinionsnämnd (PON) för att man uppgett att en namngiven komminister avskedats när han i verkligheten sagts upp.

I juni förra året publicerade Värnamo Nyheter en artikel om att en komminister i en församling skulle bli uppsagd. Rubriken löd dock: ”Komminister blir avskedad”. Underrubriken löd: ”Samarbetsproblem, lögner och bristande ansvar uppges ligga bakom.”

Prästen anmälde Värnamo Nyheter till Allmänhetens Pressombudsman (PO).

I sitt svar till PO uppger tidningens utgivare att man ansåg att avsked var samma sak som uppsägning, ett svar som PO underkänner.

”Särskilt allvarligt är att tidningen, både i pappersversionen och på sin webbplats i rubrikerna påstår att anmälaren är avskedad. Utgivarens uppfattning att uppsägning och avsked är samma sak är inte korrekt.”

En uppsägning innebär en förhandling om att säga upp ett anställningsavtal, och kan bero på arbetsbrist eller av personliga skäl. Ett avsked är en ensidig handling från arbetsgivaren där medarbetaren omedelbart skiljs från arbetet, mot bakgrund av till exempel illojalitet eller kriminalitet.

Vidare anser PO att läsarna fått intrycket att de anklagelser om bland annat lögn som riktats mot komministern kommit från domkapitlet, när de i själva verket kommit från församlingen.

Sammantaget bedömer PO att komministern utsatts för en oförsvarlig publicitetsskada. PON instämmer i POs bedömning och klandrar Värnamo Nyheter för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Fler avsnitt
Fler videos