Gå direkt till textinnehållet

Lokaltidningar ska samarbeta med Lottakåren i nytt projekt

"Stärkt lokaljournalistik i krissituationer" är namnet på en ny satsning finansierad av Myndigheten för psykologiskt försvar. Syftet är att stärka den lokala journalistikens förutsättningar i kriser och krig – som en demokratisk motståndskraft. 

I tider av kris är den fria, oberoende journalistiken central för att motverka destabilisering av demokratin. Det menar aktörerna bakom pilotprojektet som inleddes den 1 september i år.

Blekinge Läns Tidning, Göteborgs universitet, NWT Media, Medier & demokrati samt Svenska Lottakåren är aktörerna bakom satsningen som finansieras av Myndigheten för psykologiskt försvar.

"Målet är att öka journalistikens och civilsamhällets motståndskraft mot propaganda och desinformation", skriver de medverkande i en kommentar i ett pressmeddelande.

Annons Annons

Bengt Johansson, professor vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet, är ansvarig för projektets forskningsdel.

– Den lokala journalistiken är beroende av det lokala samhället för att få nyheter. Och kan man stärka den journalistiska kvaliteten, vilket är centralt för att berätta vad som händer under en kris då vi lever i en värld av rykten och desinformation så bidrar det till välinformerade medborgare, säger han i en kommentar.

Tanken är att man i lokala testmiljöer med gles redaktionell bemanning ska testa hur samverkan mellan lokala nyhetsmedier och Svenska Lottakåren kan stärka informations- och kommunikationsleden för att på så vis skapa bättre förutsättningar för de lokala medierna att snabbt få ut verifierade uppgifter vid krissituationer. Uppgifter som i sin tur kan utgöra underlag för journalister.

Svenska Lottakåren som sedan 1924 har verkat för ett säkrare samhälle, vill hitta en moderniserad roll inom totalförsvaret. Genom projektet hoppas man kunna samverka med nyhetsmedier för att stärka den lokala journalistikens förutsättningar i kris, krig och vardag.

Arbetet planeras pågå till juni 2024.

Fler avsnitt
Fler videos